Lärare bloggar om genrepedagogik

För att inspireras av genrepedagogik och få goda tips och idéer kan du besöka Björn Kindenberg, Anna Kaya eller Pedagogstockholm. Men det finns även en diskussionsgrupp för genrepedagogik på Dela!

Leave a Comment

Filed under Svenska/Sv som andraspråk

Kommentera