Pedagog Stockholm

Hej!
Jag vill tipsa om Stockholms stads satsning www.PedagogStockholm.se Vi lyfter och visar på goda och lärande exempel i skolor och på förskolor i Stockholm. Vi har sedan september 2010 gjort över 60 filmer i skolan om allt från lärares berättelser om egna tabbar till läs och skrivinlärning med hjälp av iPad. www.pedagogstockholm.se/film

Det finns tusentals sidor med text och bild om skolvardag och utveckling. Massor av inspiration i texter, reportage, bilder, bloggar, kalendarium och kunskapsbank.

Välkomna att delta och bidra!

www.facebook.com/pedagogstockholm
www.twitter.com/pedagogsthlm

Vänliga Hälsningar
Eva-Li

1 Comment

Filed under IKT, Skollyftet

One Response to Pedagog Stockholm

  1. Pingback: Verktyg för lärande | Skollyftet

Kommentera