Bra resultat?

I juni 2010 var tre biträdande rektorer på Alviksskolan område 6-9 samlade på rektors rum. Vi var där för att förklara hur det kom sig att betygsresultaten sjunkit jämfört med året innan. Vi tittade på staplarna och pratade resultat.   När vi tittade på år 9 så kunde var och en av oss tre redogöra för exakt vilka som inte fått betyg i varje klass och varför. Vår nyinförda ledarorganisation hade funnits ett år då och vi verkade i närhet till eleverna och tillsammans kände vi tre varenda 9:a efter ett år.

Vi berättade hur vi tagit emot nya elever i 9:an både från andra skolor med stora kunskapsluckor och sociala problem, men som vi känt med.

Vi berättade att vi välkomnat elever från andra länder som bara hunnit gå hos oss ett år.

Vi berättade att vi under det året lyckats lyfta dem högre än vad vi någonsin vågat trott.

Vi berättade att varenda elev som haft en rimlig chans att nå G hade gjort just det.

Vi berättade att vi hade gett allt och att vi var stolta över vad vi, lärarna och eleverna hade åstadkommit.

Vår rektor, som tyckte att det var bra svar, och vi som innan vi var tvungna att förklara oss också varit väldigt nöjda, funderade då på vad det här betydde? Skulle vi sluta ta in elever med luckor till år 9 även om det var socialt och kunskapsmässigt utvecklande för dem? Skulle vi försöka bara ta in invandrarelever som hann gå hos oss längre så att de fick fler betyg? Inget av det kändes som mänskliga lösningar utan mer som statistik så vi jobbade på med vårt. Envetet och med eleverna i fokus.

Så en dag kommer rektor och berättar för oss att man i Stockholms stad har räknat på ett nytt sätt. De har tagit med faktorer som hur länge man har varit i Sverige och hur man har det socialt. Om man är kille eller tjej och om man har hög- eller lågutbildade föräldrar osv. Vidare berättar han att det nya sättet att se på resultat helt plötsligt har gjort att vi är bäst!

För oss tre kändes det inte så chockerande att Alviksskolan är bra, det har vi känt. Det som kändes nytt var att det syntes. Våra Internationella Klasser, som vi är så stolta över, var så bra som vi trodde. Vårt nya nära pedagogiska ledarskap, lyfte precis som vi kände att det gjorde och resultaten var verkligen så bra som vi upplevde dem. På papperet också.  Äntligen.

Framgångsfaktorer

När jag twittrade om Alviksskolans glädje över att bli skolan i Kungsholmen-Västerort med bäst resultat så fick jag frågan vad det var som gjorde att det gick så bra. Bra fråga. Har inget givet svar, men jag kan försöka att samla det som jag anser skiljer Alviksskolan från de skolor jag tidigare har jobbat på.

1.     Man tar det pedagogiska ledarskapet på allvar. Det första jag reagerade på var att man på planeringsdagar och i verksamheten faktiskt tog in aktuell forskning och jobbade med olika redskap för att utveckla lärarna. Det kändes stort när jag inför min första planeringsdag som biträdande på 6-9 skulle hålla i en grupp som loggade kring dialogiskt lärande och formativ bedömning med hjälp av ett kapitel ur aktuell universitetslitteratur.

2.     Eleverna har alltid gjorts delaktiga genom att de deltar i planeringsråd inför varje arbetsområde.

3.      Våra internationella elever har fått studiehandledning på sitt modersmål i ämnen som SO, matte och NO.

4.     Vi biträdande rektorer jobbar nära vår personal och undervisar våra egna elever på halvtid.

5.     Resultat följs upp och diskuteras och i rektorsgruppen går ofta pedagogiska frågor före praktiska. Spännande.

Vi har mycket kvar att jobba på, men punkt nummer 1 är den som jag upplever är mest annorlunda. Att alltid i vardagen jobba med ständig koppling till forskning, utveckling och pedagogiskt ledarskap det har inte jag upplevt någon annanstans.

/Jenny Stanser, Biträdande rektor, Alviksskolan

2 Comments

Filed under Skollyftet, Språkutveckling

2 Responses to Bra resultat?

  1. Wow! Man blir så glad av att läsa sådant här

  2. AnnaKaya

    Jag håller med Linn. Det är verkligen roligt att ta del av. Jag gillar framförallt det att ni bitr rektorer har kvar en fot i undervisningens värld. Det verkar optimalt!

    Tack för att du delar med dig!

Kommentera