Lite utblick för #skollyftet . 10 punkter från Mike Lach, Obama admin advisor, ”This work demands humility”

/Kenneth Bodin

1 Comment

Filed under Matematik

One Response to Lite utblick för #skollyftet . 10 punkter från Mike Lach, Obama admin advisor, ”This work demands humility”

  1. janlenander

    Mycket inspirerande OH kring ett flertal punkter som istället för att vara självklara alldeles för ofta skapar dumma konflikter. Vid ett skollyft borde vi kunna enas om de här ganska grundläggande påståendena.

Kommentera