Dra ned gardinerna och stänga till!

Jag som alltid talat om skolan och dess möjligheter till samspel med omvärlden önskar att vi stänger till om oss i skolan och därinne börjar yrkesordsätta oss, polera fram yrkesstoltheten och värna närhetsprincipen till elevernas lärande. Vi ska göra ord och meningar av det som äger rum i våra klassrum, stötta rektorns ensamma arbete genom att också börja tala lärande och elevernas lärande utveckling i gemenskap med alla som arbetar i skolan.

Jag blir tok förtvivlad över den övergivnad skoldebatten skapat, den tyngd och sorg en lärarkår kan känna och den maktlöshet som faktiskt gör att man vill stänga dörren om sitt och dra ned gardinerna och skydda sig själv och sin klass.

/Anne-Marie Körling

1 Comment

Filed under Skoldebatt

One Response to Dra ned gardinerna och stänga till!

  1. Jag ser en hel del öppningar i den nuvarande skoldebatten där det inte längre så entydigt blir lärarna som utses till syndabockar, dvs eleverna får ta konsekvenserna. Det talas mer om att ledarskapet brister och här får vi se till att inte trycket på rektorerna bara skruvas upp utan att någon funderar kring hur rektorer rekryteras och hur rektorns roll blir rimlig. Det talas om att resurserna till skolan behöver ökas och det talas om att lärarnas löner behöver börja öka relativt sett. Vi ska fånga denna möjlighet att ta mer plats i debatten och inte stänga vår dörr utan istället begära professionell uppföljning av det viktigaste och tät återkoppling på vår undervisning.

    När det gäller orden så ska vi stötta varandra. Vi ska rensa bort de ord som har som syfte att klaga på andra lärare, vi ska vara stolta över de ord vi får i skollagen och vi ska bekämpa alla glidningar när det gäller ord som beskriver skolan. Vi har ett professionellt språk och det behöver vi men vi behöver en ”Svenska akademin” som bevakar ordens betydelse och valörer så att vårt språk blir en hjälp istället för ett hinder. ”Skolska akademien” låter fult och tråkigt, vem hittar ett bättre namn?

Kommentera