Den förtydligade läroplanen för förskolan

Skolverket har en egen Youtube-kanal där de publicerar intressanta filmer. Jag har försökt läsa in mig lite på det som förändras i läroplanen för förskolan och hittade då en väldigt informativ film om vad det är som förtydligats i läroplanen för förskolan.

I filmen berättas att alla mål och riktlinjer i förskolans läroplan ställer krav på förskolan att den ska vara en rik och varierad lärmiljö med engagerade vuxna. När det gäller målen och riktlinjerna för barns språk och kommunikation står det att förskolan ska skapa förutsättningar för barns kommunicerande. Man förtydligar även vad barns kommunikation står för, att det handlar om att ställa frågor och om att argumentera. Sådant som vi idag vet att små barn är bra på. Kommunikation är viktigt inom alla olika områden, t ex inom matematiken där förskolan ska skapa möjligheter för barnen att få lösa problem, att få undersöka och upptäcka matematik tillsammans med andra.

Förskollärarna får ett särskilt ansvar utifrån den nya skollagen och de får ett särskilt ansvar i läroplanen. Detta ansvar får de utifrån den utbildning de har men alla i förskolan har ett ansvar. Förskollärarna ska dock stå som en garant för att arbetet blir som det är tänkt utifrån styrdokumenten.

Det ska ske en ambitionshöjning i förskolan och därför förtydligas riktlinjer som ”barn ska stimuleras i förskolan” till att även inbegripa ”barn ska stimuelras och utmanas”. Detta förutsätter att man har kunskap om varje barn, vad de är intresserade av och vad de redan har för erfarenheter.

I den nya skollagen införs begreppen utbildning och undervisning även i förskolan och gränsdragningen mellan dessa är svår att göra. Förskollärarna får ett förtydligat ansvar eftersom det är de som är ansvariga för undervisningen. Även för förskolan gäller att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så det tydliggörs att man inte kan välja vilken pedagogik som helst utan den ska vila på vetenskaplig grund. Mer om vad som tas upp om förskolan i skollagen förklaras också på ett tydligt sätt i en film.

En sak som jag blev glatt förvånad över var att arbetet med modersmålet i förskolan ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och under hela dagen och detta förtydligas genom att lyftas in i skollagen.

Mer om läroplanen för förskolan finns att läsa på Skolverkets hemsida.

Har du något du vill tillägga eller ändra? Vill du berätta hur den förtydligande läroplanen påverkar just er verksamhet? Hör av dig till oss: redaktion.skollyftet@gmail.com

//Anna_Kaya

7 Comments

Filed under Förskolan

7 Responses to Den förtydligade läroplanen för förskolan

 1. Du skriver:
  ”undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så det tydliggörs att man inte kan välja vilken pedagogik som helst utan den ska vila på vetenskaplig grund.”

  På vilken vetenskaplig grund undervisar man i förskolan?
  Dessa ord om vetenskaplighet och kliniskt testad och allt vad det är hör man i de mest skiftande sammanhang. Det vore fint att någon gång få en rejäl hänvisning till någon vettig forskning, som utgör underlag för pedagogiken .
  Var metodiken har blivit ordentligt utvärderad osv.

  torestad.blogspot.com

  • Vi har en enorm möjlighet att stärka skolan om vi alltid vet källan för den forskning vi stödjer oss på och har tagit reda på avgränsningar för dess forskningsresultat så vi undviker övergeneraliseringar. Tack Bertil för att du börjar bevaka detta och jag hoppas att Anna kan ge oss ett bra svar med fina referenser.

 2. Tack för din kommentar, Bertil T. Det stämmer att man hör dessa ord och begrepp i många olika sammanhang. När det gäller just användningen av orden i detta inlägg, om den förtydligade och kompletterade läroplanen för förskolan, så är det för det första inte mina ord utan jag skriver det som Skolverket berättar om i en av deras filmer. För det andra är det ett citat ur skollagen, 1 kap, 5§.

  Jag är ingen expert på vilken forskningsbaserad förskolepedagogik man ska använda sig av i förskolan men jag hoppas att vi snart kan få ett bra svar av någon annan Skollyftet-läsare.

 3. Jag rekommenderar den här kunskapsöversikten:
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2475

  • Tack för tips, Mats! Det var verkligen en gedigen forskningsöversikt. Hoppas ni orkar ögna igenom den, Bertil Törestad och Jan Lenander, den ger en del nya infallsvinklar, tycker jag (som inte arbetar i förskolan).

   • Förövrigt tycker jag det är lite konstigt att jag inte sett den där översikten förut. Den är ju högst relevant för oss som arbetar i grundskolan också.

 4. I’m not really a internet reader to be honest but your blog is really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks

Kommentera