iPad2 ‹3 Lgr11 och det kan vara ömsesidigt…

Igår var en historisk dag… Det är starka ord men jag tycker verkligen att det går att hävda. Våra pedagoger på Fenestra utrustades med varsin iPad2. Samtidigt arbetade vi med den nya läroplanerna – Lgr11.

Nu har vi mycket goda förutsättningar att skapa ett lärande i tiden och för framtiden. Detta är led i en satsning som i höst också kommer inkludera fler barn och ungdomar  på skolan.

Detta är ett av flera steg där vi satsar på IKT som kraftfullt verktyg i lärande och kunskapsutveckling. Vi kommer att fortsätta arbeta medvetet och vårt utvecklingsarbete kommer vara hårt knutet till SAMR-modellen. Modellen grundas på den forskning Ruben R. Puentedura, Ph.D. bedrivit kring vad som händer med lärandet när skolor arbetar med en dator per elev. Centralt i modellen är att IKT – rätt använt – leder till kraftigt ökad motvation och fördjupat/högre/mer avancerat lärande.

Arbetet med SAMR kommer gå hand i hand med utvecklingsarbetet kring Lgr11. Målet är att detta skall ge synergieffekter och att de olika delarna så att säga korsbefruktar varandra för att skapa en skola i tiden och för framtiden.

/Daniel Junkvist

@junquist

3 Comments

Filed under IKT, Skolutveckling

3 Responses to iPad2 ‹3 Lgr11 och det kan vara ömsesidigt…

 1. Niklas Karlsson

  Hej

  Det låter mycket intressant att arbeta med Lgr11 och samtidigt med läsplattor – jag vill gärna läsa/höra mer om era tankar, ideer…

  Samtidigt är jag nyfiken på meningen: ”Modellen grundas på den forskning Ruben R. Puentedura, Ph.D. bedrivit kring vad som händer med lärandet när skolor arbetar med en dator per elev.”, då jag inte hittat artiklar i peer-reviewade tidskrifter. Vilken forskning har Puentedura bedrivit och publicerat?

 2. Jimmy Alenius

  Hej! Jag ställer mig också frågande till detta. Det är verkar vara många en-till-en-projekt som hänvisar till SAMR-modellen och ger intryck av att den skulle vara vetenskapligt förankrad. Skulle själv vilja använda den i mitt uppsatsskrivande men kan faktiskt inte hitta några vetenskapligt granskade dokument alls.

 3. Daniel

  Tackar för feedback, ”studier” eller ”undersökningar” är kanske bättre valda ord. Senor P. har såvitt jag vet inte publicerat någon regelrätt forskning.

Kommentera