Utvärdering av ”Projekt undervisa mig”

Carina Hasselgren har tidigare skrivit i Skollyftet om hennes Projekt undervisa mig och även hur det går i en annan av hennes klasser. Nu får ta del av hennes första utvärdering.

I torsdags började jag att utvärdera Projekt undervisa mig i två av klasserna. Jag hade ett frågebatteri med tre delar. Del ett gällde projektet, del två dem själva och del tre framtiden och övrigt. De frågor som gällde projektet löd som följer:

 1. Presentera det du planerade att lära mig.
 2. Berätta hur du tänkte när du planerade uppgiften.
 3. Berätta om hur du tyckte att genomförandet gick.
 4. Lärde du dig något av ditt projekt?
 5. Om du skulle göra om detta, hur skulle du jobba då?
 6. Om du skulle driva ett anant projekt, vad skulle det gå ut på?
 7. Vad skulle vi som skola kunna göra för projekt för att du skulle lära dig samtidigt som du har roligt och utvecklas som person?

Vad är det då som har ”hjälpt mig och stjälpt mig” i detta projekt? Först det som underlättat:

Att vi på skolan där jag jobbar har lektionerna i tretimmarspass underlättar. Annars bör man nog ha möjlighet att kunna ta tid från andra lektioner vid något tillfälle så det blir mer sammanhängande. Att ha en 40- eller 60-minuterslektion gör att det blir svårt att hinna med de lite längre uppgifterna vid ett tillfälle och jag ser inte direkt någon fördel med att dela på en elevs uppgift till två tillfällen om inte eleven planerat det så.

Givetvis är eleverna A och O i detta och överlag var mina elever väldigt ”på” i detta projekt. Detta kan givetvis bero på dem som personer men jag tror också att vi i våra kurser och i vårt arbete med ett entreprenöriellt perspektiv på skolan har fått eleverna att förstå att detta är ett sätt att utvecklas; både i olika kurser och rent personligt. Själv hade jag ett projekt innan i mitt ämne där eleverna fick göra vad de ville så länge de fick ut något inom ramen för svenska innan detta projekt, så eleverna kände igen formen lite därifrån.

Att ha stöttande kollegor och ledning är också en fördel. Jag har fått mycket cred för detta arbete och det gäller även på nätet via t.ex. twitter och bloggar. Att ha någon att bolla med, vare sig det är i arbetsrummet eller på nätet, är skönt.

Att våga prova något helt nytt är en fördel. Ofta låter man sig begränsas av tid, kursmål eller annat och att köra på i gamla trygga spår är lätt. Jag är själv en människa som vill känna trygghet och som inte gillar för stora förändringar, men just när det gäller att våga i mina olika kurser känns det helt ok. Jag hoppas att Gy11 kommer att röra omkring lite i den gryta av inarbetat material som många kör med år ut och år in utan att utvärdera eller ens försöka tänka nytt.

Var det något som stjälpte mig, alltså vilka svårigheter stötte jag på under detta projekt?

Inget nytt eller unikt problem för oss som jobbar i skolan men det var lite kämpigt att hinna med allt jag skulle lära mig. Ni som följt mig i detta projekt vet att det har varit allt från Skype, Wow och matte till fotboll, PhotoShop och C#. I flera fall har jag fått läxa med mig hem och det har tagit lite på krafterna. Det har också varit en del att hålla reda på inför och under varje lektion och då ämnena skiftar blir det ingen rutin efterhand som underlättar heller. Elevernas vardag kan man ju tycka, men i så fall samtidigt som de har ett heltidsjobb.

Under tiden jag har lärt mig saker av en eller några elever har övriga jobbat med annat och ibland har jag suttit i grupprum eller på annat ställe vilket har inneburit att jag lämnat klassen ett tag. Inte alltid optimalt även om det fungerat i det stora hela. Även om jag inte bedriver katederundervisning i traditionell bemärkelse tror jag på lärarens närvaro i klassrummet – för att coacha, ha övergripande ansvar, ha koll på vad som händer och för att lära känna eleverna och kunna göra processbedömning på bästa sätt.

Att det är ganska lång tid från början till slut kan vara en nackdel. De elever som lärde mig något tidigt får se projektet dra ut på tiden och när man har några elever som ligger efterblir tidsperspektivet svårgreppat. För elever som inte riktigt får till det har jag, men det har å andra sidan inte bara att göra med att det är just detta projekt.

Det var utvärderingen från min sida så långt. En klass är fortfarande igång med sitt projekt och det kanske dyker upp nya faktorer att lägga till på för- eller nackdelar. Jag ska också sammanställa de kommentarer eleverna har gett när sista klassen är klar.

//Carina Hasselgren

1 Comment

Filed under Skolutveckling

One Response to Utvärdering av ”Projekt undervisa mig”

 1. En bra utvärdering av ett jättebra projekt. Jag kommer att ”låna” konceptet till min engelska 5 i höst.

  Med tanke på dina svårigheter när du behövt lämna klassrummet:
  Hur ser du på möjligheterna att ha fler lärare i klassrummen?

  Varför jag frågar är för att där jag jobbar kommer vi i höst att dela på några av kurserna. Jag kommer bland annat att ha huvudansvaret för Entreprenörskap och samkör den tillsammans med en annan alternativt två andra lärare(tjänstefördelningen är inte helt spikad i nuläget). På samma sätt kommer andra karaktärsämnen att köra sina kurser. Tanken är att öka samverkan i arbetslaget. Att göra det lättare för kärnämneslärarna att bedriva samverkansprojekt med oss för att i slutänden kunna skapa sammanhang för eleverna.

Kommentera