Blivande Twitterprojekt

Till hösten skall jag undervisa, på distans, i Internationell Ekonomi med 23 elever spridda över landet och har nu lite tankar om hur jag ska tänka nytt. Kursen kommer att fokuseras omkring en blogg med material och troligen föreläsningar i Adobe Connect.

Efter att ha sett hur ett amerikanskt universitet använde Twitter för elevfrågor så nappade jag på idén och kommer att använda det också. Både för frågor under lektionen och för att eleverna skall sammanfatta efter varje föreläsning vad de lärt sig.

Fördelen med att använda Twitter istället för den inbyggda chatten är att all kommunikation ligger kvar och kan sökas i, vilket kanske främst är bra för de elever som inte var med på lektionen. Det hashtaggade Twitterflödet kommer att användas även utanför föreläsningarna för korta frågor och förberedelser inför föreläsningarna.

Bloggen kommer även att användas för elevernas inskickade uppgifter. Kopplat till dessa öppna uppgifter kommer eleverna att få respondera på varandras arbeten och därigenom (förhoppningsvis) få djupare kunskaper.

Detta är som sagt tankar efter att ha insupit inspiration från andra skolor och det kommer säkert att få justeras lite när vi väl är igång. Tankar och kommentarer mottages tacksamt :)

/Fredrik Sjöstrand

1 Comment

Filed under Skolutveckling

One Response to Blivande Twitterprojekt

  1. Twitter kan bli ett utmärkt hjälpmedel. Det är verkligen kraftfullt i att kunna peka till annat och ge korta svar som sen kan breddas i bloggen. Det känns som en idé jag ska prova i höst i en förädlad variant av det bloggprojekt jag körde i våras.

Kommentera