Vår framtid bygger på djupa kunskaper

Ibland berättar någon framtidsforskare om vad som ska komma härnäst och den siste som gjorde det för oss skrattade vi gott åt. ”Det papperslös kontoret igen”, han förklarade förstås också varför varje elev skulle ha varsin dator och det hade vi som lyssnade ingen möjlighet att påverka. Tur att kommunen till slut gick med på att finansierar det, ingen kan påstå att någon är framsynt om de kommer på det självklara att varje elev behöver ha egen dator på gymnasiet i dessa tider.  Bra valfrihet för alla är ytterligare något som framtidsforskare brukar lyfta fram men det är sällan så konkreta som i denna länk om hur det ska gå till. Motargumenten om svenska, matematik, språk, NO, SO och de minimala grundkunskaper som alla behöver brukar kunna bli starka. Jag hoppas att våra styrande ändå kan tillåta mer valfrihet men kanske är något annat ännu viktigare.
det glittrar av idéer

Evighetsmaskiner vet ni kanske att de bryter mot tekniska lagar och att de inte kan fungera. Det går därför inte att uppfinna någon sådan. De flesta som skickar in en ansökan på en sådan till patentverket får dock som svar att någon annan tänkt ut samma icke fungerande lösning. Teknikens ståndpunkt har kommit så långt att även när det gäller orimliga idéer så behöver uppfinnaren läsa på mycket för att inte återupprepa det någon annan kommit på. I framtidens samhälle behövs det ständig djupare förkunskaper för att det ska vara möjligt att skapa något spännande nytt.

Framtidsforskare behöver ofta kunna få presentera någon spännnande vision och just därför missar de ”the future arrives later and in unexpected ways”. Själva grunden för framtida genombrott är någon som sökt sig djupare i någon sak än det gjorts tidigare, någon har undersökt ett problem med nya perspektiv men också med en kompetens som varit större än de som funderat i frågan tidigare. Vi är olika och unika gäller alla men när det gäller att skapa något unikt nytt måste vi känna till mycket om det som redan finns.

Det finns ett överflöd av möjligheter och idéer att ta till sig och använda, förädla och göra något mer av men i alla dessa fall behövs det djupare kunskaper än andra som mött samma saker som en själv.

De som vill att det ska byggas upp en gedigen plattform av grundkunskaper hos våra kommande generationer, de har inte fel. Det är så många saker som är generella för att vi ska kunna kommunicera skapa samarbeten och lyckas genomföra nya idéeer. Vi kommer inte att veta vilka djupa kompetenser som behövs i för nästa generation utan bara att de behövs, därför måste vi ge många elever möjlighet att dyka på djupet, möta lärare som kan utmana dem inom alla ämnesområden så att vi inte missar de kombinationer som är framtidens. Vi har inte råd att låta bli att ha lärare som kan möta alla elevers behov av ämneskompetens och utmaningar. Elevfokus och mer kaxiga lärare är det som behövs.

Framtiden kräver många unika kombinationer av djupa kunskaper och ett skollyft.

3 Comments

Filed under Entreprenörskap, Kreativitet, Skollyftet, Skolutveckling

3 Responses to Vår framtid bygger på djupa kunskaper

  1. Håller helt med dig.
    Det vi behöver är flexibla, allmänorienterade lärare som har fördjupad kännedom även inom specialområden.
    Vi behöver i framtiden även prestigelösa lärare som vågar låta sina gamla idéer vika och inte utestänger för dem nya, främmande tankar och idéer.

  2. Vi behöver olika lärare som tillsammans har många djupa kompetenser.

  3. Ibland kan det låta som att språkliga brister är ett litet problem bara eleven förstår innehållet men vilket handikapp är det inte att vara begränsad i sin förmåga att kommunicera det man kan. Elever med dyslexi behöver inte bara hjälp att förstå andra saker, de behöver också hjälp med att besegra sitt handikapp och förmågor som gör att de kan kommunicera. Ursäkta förvirringen, och lite om det här med språk funderar mer kring detta.

    Varje ämnesområden är inte bara innehåll det innehåller ett helt språk kring hur man ska uttrycka sig inom området. Djup ämneskompetens innebär gedigen kunskap om områdets språkliga verktyg.

Kommentera