Är en modern studentexamen lösningen?

DN debatt publicerar ett intressant och läsvärt debattinlägg skrivet av läraren Helena von Schantz som jag tycker alla borde läsa och tänka till kring. Debattinläggets rubrik är ”Dags att svenska skolan återinför studentexamen” och tar upp många aspekter på vad som gått snett med den svenska skolan och vad en möjlig lösning kan vara.

Linda som har bloggen Ordklyverier funderar vidare kring en del av det Helena von Schantz tar upp i sitt debattinlägg och lyfter bl a frågan om hur objektiv en central rättning egentligen är och vikten av en formativ bedömning under elevernas hela skoltid.

Jag funderar över hur en modern studentexamen kan se ut? Och är det verkligen viktigast att denna ”slutkontroll” sker i gymnasiet när gymnasieskolans program är så olika? Jag skulle nog hellre vilja se en ”slutkontroll” efter avslutad grundskola men framförallt skulle jag vilja se en utveckling av formativa ”bedömningsinstrument” och en kompetensutveckling av lärarkåren i stort så att vi alla blir bättre på att dokumentera och utvärdera våra elevers kunskapsutveckling från första dagen i skolan.

En stor summativ bedömning i slutet av elevens skolgång kan dock betyda mycket för synen på skolan och synen på lärarna, vilket kan höja lärarnas status i längden. Jag hoppas dock att denna moderna studentexamen är ett sätt att sammanfatta all den formativa bedömning vi gjort under alla elevens skolår så de förmågor som inte kan få plats i ett skriftligt prov också kan lyftas och bedömas.

Vilka är dina tankar? Hur ser du på Helena von Schantz förslag på lösningar? Skriv ett Skollyftet-inlägg och maila till redaktion.skollyftet@gmail.com eller svara här i kommentarerna. Har du redan bloggat om debattinlägget? Posta en länk till ditt inlägg så vi andra kan ta del av det du har skrivit.

//Anna Kaya

Tillägg: Jag läser nu att Johan Kant skriver om Helena von Schantz och hennes debattinlägg. Johan Kant lägger till den aspekt jag saknade, nämligen resultatuppföljning under hela skoltiden.

Tillägg: Helena von Schantz utvecklar sina tankar något i sin egen blogg i inlägget ”Mitt eviga tjat om studentexamen”, missa inte att läsa och kommentera där.

Tillägg: DNs huvudledare med rubriken ”Fokus på uppgiften” bemöter Helena von Schantz inlägg på DN debatt.

9 Comments

Filed under Skoldebatt, Skolutveckling

9 Responses to Är en modern studentexamen lösningen?

  1. Jag håller med om den statushöjande funktionen, men tycker som du att den största kontrollen bör ske efter avslutad grundskola då skolplikten dessutom upphör (i alla fall i teorin). Det är ingen lätt fråga, men den kan förhoppningsvis föda en intressant debatt.

  2. Jag funderar också lite på hur proven och verkligheten stämmer överrens. Man lägger ner mycket energi på att eleverna ska lära sig andragradsekvationer som ska bedömas på nationellt prov för att se till att alla har lärt sig det. Men hur många promille av befolkningen är det som någonsin kommer att använda sig av en andragradsekvation under hela sitt liv? Jag undervisar i ekonomi och det är ofta vi är inne och snuddar på matematiken på olika sätt men eleverna har väldigt svårt att förstå att det är just de matematiska kunskaperna som ska användas. Det borde läggas mer energi på verklighetskoppling och vad man ska ha sina kunskaper till, än att bara testa av att de finns där en viss dag under studietiden.

  3. Jag tror att alla behöver gå igenom gymnasiet och efter grundskolan är för tidigt när det gäller en examen. Eleverna ändras så mycket fram till myndighetsfagen att det blir den bästa tidpunkten. Det andra är att det är bra med en differentierad examen så att många fått välja mer innan det är dags.

  4. Lilla O, du har en klar poäng i att den obligatoriska skolan behöver utvärderas. Lär man sig tillräckligt för att kara sig i livet? Men har man ett prov i nian kommer elevernas fysiska mognad och pubertetens avigsidor att spela in en hel del. Dessutom missar man kopplingen mellan gymnasiet och högskolan och jämförbarheten med andra länder. Men det är också på gymnasienivå vi har som flest friskolor. Ska vi ha valfrihet måste vi baske mig se till att både ungar och föräldrar vet vad de väljer mellan.

  5. Pingback: Helena skriver på DNdebatt! « Tysta tankar

  6. Fredrik, jag är starkt kritisk till den utilitaristiska synen på skolan. Det är ofta det som ter sig minst nyttigt som ger mest glädje – och ofta även nytta. En del är hjärngymnastik, en del ger en större och intressantare värld, en del saker man lär sig är bara awesome, som min dotter skulle säga. Själv har jag aldrig ångrat något jag lärt mig. Inkluderat andragradsekvationer fast jag sedan länge har glömt bort dem.

  7. Jan, du är inne på samma spår som jag när det gäller realexamen. I nian räcker det nog med de NP vi har – så länge vi får skicka iväg dem för centralrättning.

  8. Pingback: Gymnasieexamen? | www.perolsson.nu

Kommentera