Google Docs i undervisningen

Under vårterminen 2011 har vi i mina tre åttor jobbat med ett miljötema i vilket olika delar av NO-ämnena har ingått. Huvudsyftet med detta har varit att öka elevernas förståelse för hur deras olika val i vardagen påverkar miljön.

Jag har testat att låta eleverna redovisa sina kunskaper genom skriftliga uppgifter enskilt och i grupp, genom att planera och genomföra en större laboration, samt genom en gruppdiskussion som de spelade in på sina mobiltelefoner.

Utöver de rena ämneskunskaperna har vi även jobbat med att öka elevernas kunnande kring hantering av internet och olika verktyg. Framförallt har vi använt Google Docs, där eleverna har kunnat samarbeta i dokument och jag har kunnat kommentera och stötta dem i deras arbete. En del av elevernas arbeten finns publicerade på femjordklot.se.

Mer information kring områdenas planering, de olika uppgifterna och vad vi har gjort på lektionerna finns på min undervisningswiki. På wikin har jag samlat allt – filmer, stenciler och tavelanteckningar. Då vi inte har någon interaktiv whiteboard har jag helt enkelt fotat tavlan med mobilen, lagt upp bilderna på Flickr och taggat dem med respektive klass. På så sätt kan eleverna lätt få fram just sina anteckningar.

Syftet med wikin är att ge stöd åt elever som behöver repetera eller har missat lektioner. Den ger också en tydligare struktur kring vad vi håller på med och gör att föräldrar kan vara mer delaktiga.

Fördelar

Jag har kommit fram till att Google Docs är ett utmärkt verktyg för mig som lärare. Jag får en enorm inblick i hur arbetet går framåt. Jag har kunnat se när ett dokument är ändrat, vem som ändrat det och vad denne skrivit vid respektive tillfälle. Jag har lagt mycket tid och energi på att kontinuerligt kommentera elevernas arbeten och på så sätt stötta dem i deras arbete.
I ”vanliga” fall får jag in ett färdigt arbete som sen kanske behöver kompletteras och så skickas det versioner och suddas och kommenteras fram och tillbaka och till slut har pappret försvunnit. Nu finns allt samlat och sparat och man får en mycket större koll, både som lärare och elev.

En annan fördel har varit att dokumenten finns tillgängliga från alla datorer. Eftersom arbetet sparas i molnet kan både jag och eleverna jobba med det när vi har tid, t.ex. hemifrån.
Jag har vid några tillfällen haft sjuka elever som deltagit i gruppens arbete hemifrån och kunnat diskutera i chatten och skriva i dokumenten.

Jag har följt elevernas arbete hemifrån när de hade vikarie. Jag diskuterade och tipsade i chatten som finns i anslutning till dokumentet. Jag kunde också lätt se vilka som inte hade jobbat alls.

Problem som jag har upplevt

I början fanns det flera saker som strulade. Flera elever lekte bort tiden och kom inte framåt. Ett annat problem var att Google ville bekräfta kontona via sms, både vid registreringen och under de första veckorna, vilket alltid inte fungerade. Flera elever glömde sina användarnamn och lösenord mellan lektionerna.

Tidigt syntes en tydlig skillnad på elevernas förmåga att hantera tekniken. Elevernas ovana att använda datorn som arbetsverktyg märktes bl.a. på deras motstånd mot Google Docs i början. Eleverna upplevde att det var jättesvårt att förstå och använda detta verktyg. Jag fick sitta i flera möten med elever i helklass, med rektor och har haft diskussioner i klassrummet kring detta.
Jag försökte stötta eleverna och förklara hur man skulle göra. Efter ca halva terminen började flera elever spontant använda Google Docs till andra uppgifter, även i andra ämnen.

En annan sak som ställt till det är att eleverna har tagit väldigt lång tid på sig att få färdigt relativt enkla uppgifter. En bidragande orsak till detta kom fram vid en diskussion med en klass, där eleverna menade att när de var i datasalen kändes det inte som en riktig lektion och därför var de inte lika seriösa då. Eftersom vi bara har en datasal med 20 datorer, så blir inte datorn ett naturligt verktyg i skolan.

Utvärderingar

Utifrån ovanstående, så var elevernas utvärderingar mycket överraskande.
De allra flesta tycker att Google Docs har varit bra. De tycker det har varit lätt och smidigt och ser stora fördelar med att de kan jobba hemifrån, slipper slarva bort papper och kan få stöd under tiden de jobbar på ett annat sätt.
Bland de ganska få negativa kommentarerna så nämns just svårigheterna i början av terminen. Några elever tycker att det fortfarande är svårt att förstå hur det fungerar.
Några elever har också tagit upp att det ibland är ”segt”, eftersom det kan ta en stund innan det de har skrivit kommer fram på skärmen.

Varför?

Varför ska man då lägga tid och energi på detta i skolan?
Jag har även tidigare låtit mina elever använda webbverktyg i olika arbetsområden. Det jag märkt är att eleverna är väldigt ovana att använda datorn som verktyg för lärande.
De lär sig inte detta hemma, utan använder mest datorn för underhållning.

I dagens samhälle krävs att man kan hantera information, publicera och samarbeta. De som inte får möjlighet att lära sig detta kommer hamna på efterkälken och inte kunna ta del av lika mycket och få samma möjligheter som de som har dessa färdigheter. (se Matteuseffekten)

Det är därför ytterst viktigt att skolan ger alla elever samma möjligheter att få en vana att använda olika verktyg och kunna hantera information på olika sätt.

Tydlighet

När man introducerar ett nytt verktyg för eleverna kommer detta ta mycket av fokus från det övriga innehållet. Det gör att man måste ha en ännu tydligare struktur på uppgifterna, annars upplever eleverna att de inte förstår något. Man behöver som lärare tidigt förklara hur uppgiften ska göras, varför den ska göras, vad som förväntas av eleven och när det ska vara färdigt.

Som lärare bör man också introducera ett verktyg i taget och låta eleverna bli vana vid detta innan man lägger till något mer. Detta kan vara svårt om man som jag själv tycker det är roligt och intressant.

Man bör också ha en genomtänkt strategi för de som inte kan, för de som vandrar runt och för de som inte vill. Det finns elever som tycker allt med datorer är svårt. Under en tidigare kurs skrev en elev i utvärderingen ”Inga mer datorer! Lär ut genom böcker!”.

Som sista sammanfattande slutord skulle jag vilja säga:

Våga! Ge inte upp!
Det lönar sig i slutändan.

Mer om hur man kan använda Google Docs kan du läsa på stenlundfridell.se och kunskapande.se

/Bertram Stenlund Fridell

 

 

3 Comments

Filed under IKT, NO, Skolutveckling

3 Responses to Google Docs i undervisningen

  1. Hej. Vad bra skrivet, får jag länka och referera till denna sida från min egna blogg? Är det okej?

  2. Pingback: Google Docs och formativ bedömning | Vikingaskolan 2.0

  3. Pingback: Pedagogfråga: Hur arbetar jag kollaborativt med Google Drive? | Mediatek och lärandestöd

Kommentera