Ordinationsrätt, nästa goda steg

Jag fick höra en berättelse om en lärare med stort engagemang för en elev på väg åt fel håll. Genom intensivt arbete lyckades hon få till ett riktigt kraftfullt program för honom med extrastöd, samtalshjälp och ändå ett deltagande i sin ursprungsklass. Lärarskicklighet har ju blivit något vedertaget eftersträvansvärt som är avgörande för eleverna. Kraven höjs på lärarutbildningen, lärarlegitimation införs och vi får allt fler verktyg för att se till att vi enbart har duktiga lärare i skolan. Det gäller att bygga vidare på detta så att lärarskickligheten vänder uppåt igen.

färgsprakande och annorlunda, vad är orsaken?Det är därför oerhört glädjande att höra Eva-lis Sirén tala om ordinationsrätt här (efter 4.40 min) och mer om förslaget finns i Resultaten kan bli bättre med ordinationsrätt. Hon visar att det skulle vara väldigt bra att utnyttja att lärare är den riktiga experten på elevers lärande och behov för att uppnå kunskap. I artikeln Skolan måste ha elevfokus så lyfter jag den handlingsförlamning som finns på många skolor när en lärare lyfter att en elev eller klass behöver hjälp. Budgettak och det som redan bestämts från kommunens sida blir viktigare än lagens regler om elevernas behov. När en elev fått förstöra för alla andra under kanske år av deras liv så uppstår en rent hatisk stämning hos klasskamrater och deras föräldrar. I framtidens skola ska problem åtgärdas snabbt när alla fortfarande orkar vara konstruktiva och lärares ordinationsrätt är ett viktigt steg för att uppnå detta.

Ordinationsrätt för lärare är ett viktigt nästa steg mot en bättre skola.

Det skulle ge följande viktiga vinster:

  1. Behov av särskilt stöd skulle tillgodoses snabbare
  2. Det skulle innebära mer respekt för lärares pedagogiska bedömningar
  3. Skolans skulle få ett system för att åtgärda problem starkare än budgettak.

Systemet skulle förstås införas gradvis och baseras på lärarelegitimationen och någon typ av överprövning skulle förstås vara möjlig ifall skolledning och kommun inte göra samma bedömning som läraren. Det avgörande är dock att det måste vara någon med riktigt kraftfull pedagogisk kompetens och tid att sätta sig in i problematiken som gjorde den och att bevisbördan skulle ligga på den som inte vill sätta in särskilt stöd. Systemet borde också utformas så att åtgärder vidtas direkt på lärarens ordination och att de sen kan dras tillbaka när det är visat att de inte behövs. Åtgärder måste vidtas mycket fortare än nu.

Nu hoppas jag att alla sluter upp bakom Läraförbundet och Eva-lis Sirén i denna centrala förbättringsfråga.

Jan Lenander

 

3 Comments

Filed under Okategoriserade

3 Responses to Ordinationsrätt, nästa goda steg

  1. Pingback: Skollyft och skollyftet « kajsasi

  2. Det vore suveränt tycker jag. Men hur gör man i de fall som det handlar om insatser från annan ekonomisk enhet, som socialen. Min upplevelse är att man gärna bollar tillbaka problemen som skolrelaterade för att slippa betala. Jag tror samhället skulle tjäna på att tillvarata lärarens öga för var insatserna ska göras. Ofta kan vi peka ut vilka som det kommer gå snett för, redan i sexårsverksamheten. Det är frustrerande. Att skola och socialen bråkar om pengar, när ett barn lider. Det är liv det handlar om och i slutänden väldigt mycket samhällets pengar när det går bra eller dåligt för eleven.

    • Det kan absolut finnas en motsättning mellan skola och socialkontor där båda har trånga budgetar och behöver hålla i från sig saker för att deras verksamhet ska snurra vidare. Lärares ordinationsrätt kommer dock inte rubba maktbalansen nämnvärt mellan dessa två utan mer handla om att synliggöra problem som bör lösas inom skolan. Jag har förhoppningen att vi tar i problem tidigare så att de är mindre och lättare att lösa.

Kommentera