Skolverket, Lgr 11 och implementeringsarbetet

Som vi alla känner till har 1 juli 2011 passerat och vi har nu nya styrdokument att arbeta efter. I den sändning av Skollyftet live som Skolverkets generaldirektör Anna Ekström deltog i pratades lite om detta och jag ställde en del frågor om hur Skolverket ser på fortsättningen av implementeringsarbetet. Skolverket har satsat rejält på konferenser och information om Lgr11 vilket de flesta av oss uppskattar enormt. Vi vet att det kommer satsas mycket framöver på att utöka lärarnas kompetens när det gäller bedömning och betygsättning, vilket verkligen är viktigt, men vi undrar fortfarande hur Skolverket kommer att arbeta för att följa upp hur det går för kommunerna och andra huvudmän under dessa oerhört viktiga år av implementeringsarbete vi har framför oss.

I Skollyftet live efterfrågade Anna Ekström idéer från oss verksamma, idéer på hur Skolverket kan stötta och hjälpa oss i fortsättningen av implementeringen av våra nya styrdokument. Och självklart har Skollyftet några tankar och idéer:

En viktig tanke vi vill börja med är att vi måste fundera över hur vi kan säkra likvärdigheten av det som kommer ut av implementeringsarbetet av våra nya styrdokument. Att låta kommunerna/huvudmännen sköta implementeringen kan leda till stor variation och vi är många lärare och nyckelpersoner som anser att vi måste få till diskussioner och samtal även över kommungränserna. Om implementeringsarbetet stannar på skol- och/eller kommunnivå finns stora risker att likvärdigheten inte alls blir bättre trots genomtänkta styrdokument. Vi efterlyser därför ”uppföljningskonferenser” de kommande åren där Skolverket tillsammans med verksamma lärare och skolledare kan exemplifiera och diskutera den nya läroplanen. Blir det som man tänkte? Verkar bedömningarna bli någorlunda likvärdiga? Hur tolkas olika begrepp? Får entreprenörskap och språkutveckling den centrala roll i kursplanerna som intentionen var? Etc.

Vi är många twittrande lärare numera, många av oss även nyckelpersoner i implementeringsarbetet, och vi skulle verkligen uppskatta om Skolverket arrangerade #Lgr11chat på twitter då och då med jämna mellanrum. Helst på kvällstid och utifrån ett förutbestämt ämne, olika ämnen varje gång. Många av oss har insett att det ger oerhört mycket att då och då diskutera med andra lärare än de man samarbetar närmast med och twitter, bloggar och andra sociala medier underlättar för dessa samtal. Även om Skolverket inte väljer twitter som sin kanal hoppas vi att Skolverket väljer att utnyttja de sociala medierna för att hålla kontakt med lärare och skolledare i Sverige för att bidra till ökad samsyn och för att hjälpa till att sprida erfarenhet och kunskap.

När det gäller lärares kompetensutveckling tror vi i Skollyftet mycket på det som går under arbetsnamnet Skollyftet Edcamp, en okonferens, av och med lärare för lärare. Vår förhoppning är att Skolverket kan bidra och delta i detta arbete på något sätt.

Har du som läser detta andra idéer på hur Skolverket kan stötta lärarna och skolorna i implementeringsarbetet av de nya styrdokumenten, skriv det i kommentarerna nedan eller maila till redaktion.skollyftet@gmail.com

//Anna Kaya

 

6 Comments

Filed under Kompetensutveckling, Lgr 11, Live, Skoldebatt, Skollyftet, Skolutveckling

6 Responses to Skolverket, Lgr 11 och implementeringsarbetet

 1. Skolverket det här är bra saker. Jag betonar ytterligare användningen av sociala medier för att nå ut men lyfter en tes som drivs av Troed Troedsson (video) och den är att den stora utmaningen är att få in information så att man har ett informationsövertag. Det känns som helt avgörande att skolverket etablera ett sätt att fånga upp alla signaler om skolor och kommuner som försöker smita från implementeringen. Att vara tidigt ute med att se vilka ”kryphål” de som vill välja den lätta vägen tänker satsa på och möta dessa tendenser tidigt. Det känns som helt avgörande att skolverket utnyttjar sociala medier och modern IT för att få in information.

 2. Pingback: Skolverket, Lgr11 och de som ska snåla « Jans Syrliga KaramelLer

 3. kul men jag mailade med Peter Karlberg på skolverket och han sa till mig att Skolverket inte hade medel till projekt som #Cage hoppas att den nya general direktören ser denna kommentar och hör av sig ….

  • AnnaKaya

   Nä, pengar är nog svårt att få men jag kan tänka mig att Skolverket kan bidra på andra sätt, med kompetens, kanske med lokaler, kanske med litteratur etc. Sådana saker.

 4. Jag tänker att det kanske vore bra med en slags exempelportal där man kan jämföra nivåer på eleverna. Vet inte hur det skulle gå till för att inte hänga ut elever som dåliga exempel, men det skulle verkligen vara nyttigt att kunna se hur en elev i år tre löser en viss uppgift till exempel. Jag tror att det är lätt att bli hemmablind och vänja sig vid en viss nivå, oavsett vilka elever man har. Efter 11 år i Rinkeby har jag ingen aning om vad som kan antas för normalt i andra områden.

  • AnnaKaya

   En viktig tanke! Att få ta del av elevexempel från andra delar än sin egen kommun är oerhört viktigt för likvärdigheten.

Kommentera