Kollaborativt lärande med IKT

Det förefaller minst sagt trögt, vad gäller skoldebatten i dessa dagar. Tidigare försök från min sida (en debattartikel om kollaborativt lärande med IKT) har heller inte rönt någon märkbar framgång har jag förstått.

Mitt nästa steg innebär, att jag härmed bjuder på min senaste bok Informationssökning med IT som ett led i ett undersökande arbetssätt. Kanske intresset ändå är så pass vitalt, att den kan väcka en och annan fråga till liv. Vi behöver en levande och frisk skoldebatt i det här landet för att vända ”skutan” rätt igen! Något annat vore synd och skam med tanke på vår högutbildade lärarpotential. Nu är tid att agera!

/Stefan Svedberg (som under många år befunnit sig på barrikaderna i kampen för en väl fungerande skola)

1 Comment

Filed under IKT

One Response to Kollaborativt lärande med IKT

  1. Stefan Svedberg

    Hej igen!

    Några månader har gått sedan mitt meddelande offentliggjordes och vad blev resultatet? Uppenbarligen har det skjutits över målet. Eller kan det helt enkelt vara så att allt inom dagens skola fungerar så bra att det inte behövs någon debatt om skolans inre arbete? Skulle det i så fall betyda att allt som skrivits om skolan under senare tid inte är något annat än ”lögn och förbannad dikt”? Eller är det verkligen så illa som man säger att lärarna har så mycket att göra att de varken kan eller orkar engagera sig längre? Men det kan väl ändå inte vara möjligt…någon va?

Kommentera