Nytt läsår, ny skollag och nya läroplaner

Förändringens skolår 2011 har börjat. Hur känns det?

Skollyftet är intresserade av att ta del av hur just du och dina elever påverkas av ”skola 2011″. Hur förändras din undervisning? Hur påverkas din skolas organisation? Hur går ert arbete med LPP (lokalpedagogiska planeringar) och hur ser ni till att språkutveckling och entreprenörskap går som en röd tråd genom hela verksamheten?

Ni som arbetar i förskolan, hur påverkas ert arbete av den förtydligade läroplanen för förskolan? Hur kommer förskollärarnas förtydligade ansvar över verksamheten att se ut hos er?

Ingen av oss som arbetar med barn och ungdomar i svensk förskola, grundskola och gymnasieskola är undantagna. Vi är alla en del av det stora förändringsarbete som sker nu och vi har alla ett oerhört stort ansvar att implementera våra nya styrdokument så det gynnar våra elever på allra bästa sätt. Men detta kan vi inte göra ensamma. Vi behöver varandra. Vi diskuterar i arbetslag och i lärarkollegiet i stort. Vi kompetensutvecklas genom föreläsningar och litteratur. Det finns oändliga möjligheter att utvecklas om vi tar chansen.

Hur lär och utvecklas du? Hur satsar din skolledning/skolhuvudman på implementeringen på din arbetsplats? Tar ”skola 2011″-frågorna stor plats i ert dagliga arbete eller är det diskussioner som sker vid speciella tillfällen under speciella möten?

Som ett litet extra lästips till ert implementeringsarbete med de nya läroplanerna rekommenderar jag Björn Kindenbergs Skollyftet-inlägg Demokratins röda tråd,  Robert Walldéns inlägg om lärande bedömning, mitt eget Greppa språket – om språket i ämnet och Erica Rosenkvists inlägg Trendordet entreprenörskap.

Skollyftet tror på att lyfta goda exempel och varandra. Skollyftet tror på att vi lär av och med varandra. Både i det lilla och i det stora. Skollyftet vill vara som ett kitt i det utvidgade lärarkollegiet, en plats där man har möjlighet att lära tillsammans med människor man kanske aldrig skulle ha träffat på i sitt eget lärarrum. Därför hoppas jag många av er tar chansen att berätta hur ni arbetar med ”Skola 2011″. Vad och hur gör ni? Vad kan ni dela med er av?

Hör av er till Skollyftet: redaktion.skollyftet@gmail.com

Dessutom hoppas jag att vi ses på Stockholm Edcamp, 31 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan. Glöm inte att anmäla dig, platserna är begränsade!

/Anna Kaya

 

5 Comments

Filed under Lgr 11, Skollyftet, Skolutveckling

5 Responses to Nytt läsår, ny skollag och nya läroplaner

 1. Bodil Merkel

  Undrar vart litteraturläsningen tog vägen i engelskkurserna. Behövs inte litteraturkunskaper hos entreprenörer? Eller har jag tolkat texten fel?

  • Carina

   Jag vet inte vart du undervisar men tolkar det om entreprenörer som att det kanske gäller gymnasiet? I t.ex. Engelska 5 står det under Centralt innehåll om skönlitteratur och fiktion. I betygskriterierna står det inte uttryckt ”skönlitteratur” men det talas ändå om ”skriven engelska i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer”. Detta tog jag från kriterierna för betyget E. Förstod jag dig rätt?

 2. Entreprenörskap är ett perspektiv som ska genomsyra all utbildning som omfattas av Lgr 11. Absolut inte bara gymnasiet. Sen är det inte det enda perspektivet. (Internationella perspektivet kanske är en bättre grund att argumentera utifrån.)

  Till sist vill jag säga att en läroplan bara dikterar mål. Metoder (litteraturstudier, samtal, filmfestivaler, whattevva’) är upp till dig som lärare.

  //Killfröken

 3. Utan på allt det ni ska börja tillämpa ska ni arbeta med systematiskt kvalitetsarbet (skollagen 4 kap 4 §) i undervisningen. Med andra ord ska ni ständigt bli bättre på det ni gör. Har ni fått någon kunskap om hur ni uppfyller detta nya uppdrag av skolledningen?

  • Inte mer info än att rektorn har lyft fram det som ett stort ”rektorsansvar”, som har förtydligats och skärpts.

   Hur detta kommer förändras i vardagen vet jag inte. Jag kan ju överlag tycka att vi är ganska dåliga på att skapa ”bra” mål för vår verksamhet och då är det inte så lätt att utvärdera och utveckla kvaliteten. Jag tänker en del på det där med SMARTA mål och att vi inte alltid lyckas med det… (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt, Ansvarstilldelat)

   Så, har jag fått kunskap om hur detta ska gå till? Nej.

Kommentera