Lärare ska få ha åsikter?

Jag minns när jag gick på mellanstadiet och det  ryktades att en lärarinna inte skulle få någon ny klass för att hon hade undervisat med de gamla böckerna. Fascinerande berättelse för ett barn som alldeles nyss hade undervisats med de gamla böckerna. Det handlade förstås om ”Den nya matematiken” och min yngre syster berättade om underliga begrepp och lustiga fylla i och måla övningar. När lärare har varit kritiska mot nytt har det kallats gnäll och när det framfört vissa tabuåsikter kring svårigheterna med stora gruppper med olika förutsättningar har de fått höra att lärare med den kunskapssynen inte hör hemma i skolan. Det finns många berättelser från 90-talet om lärare som fått samtal hos rektorn när de haft fel åsikter och när de ifrågasatt de pedagogiska budskapen från sin överhet.

Jag anser att situationen har förbättrats och att lärare har mycket bättre möjligheter att få vara med och påverka numera. Det är därför jag med stort obehag och överraskning läser  I kläm mellan yttrandefriheten och personlkontoret? Eller är det i pedagogikforskningen det klämmer? och undrar om det är ett bakslag för en bättre situation för lärares integritet. Egentligen tror jag inte det, jag tror att det är det sista sprattlande av en maktapparat som vant sig vid att se ned på lärare, en maktapparat som är dömd att förtvina.

Jag rekommenderar 2020 års skola och lärarutbildning – från problem till förebild en samtalserie som påbörjats av Stockholms universitet och i detta sammanhang vill jag speciellt lyfta ett citat av Sven-Eric Liedman: ”En viktig sak tycker jag är att vi ska ge lärarna mycket mer kurage, de ska bli modiga, de ska våga opponera mot överheten.”.  Överhuvud taget sas det mycket bra som handlade om att lärare måste få känna sig mer delaktiga i förändringar av den skola som det är de som bär upp och får att fungera. Jag tackar Stockholm universitet för ett fint initiativ där de för samman viktiga representanter för olika utgångspunkter och får till ett så oerhört konstruktivt samtal. Det var en glädje för en lärare att lyssna till.

I Lärare behöver ta ansvar diskuterar jag vikten av att alla lärare verkligen tar ansvar för sitt uppdrag och här för jag nu fram tesen att detta ansvarstagande kan vara viktigare än både val av undervisningsmetoder och andra delar av undervisningen. Reformer har genomförts utan minsta försök till flexiblitet eller att förankra på ett sätt som innebär att man utnyttjar lärararnas kompetens för att förbättra förslaget och det är inte konstigt att vi då fått flera katastrofala reformer som bara blivit ett ok för skolan att bära. En yrkesgrupp som man vill ska ta ansvar behöver bemötas med respekt för alla individers åsikter och ett konstruktivt samarbete kring förändringar.

I Paradigmskifte för skolutvecklare så lyfter jag fram en tanke om att det är till lärarna all framtida skolutveckling ska rikta sig. Rektor ska ägna sig åt ett pedagogiskt ledarskap men det ska handla om att utnyttja den stora kompetens som skolan redan besitter och inte om en mängd egna idéer när det finns ett överflöd av dessa bland medarbetarna. Framtidens skola börjar hos lärarna.

Jag tror att det kan finnas de som känner sin maktposition hotad av det utvidgade lärarkollegiet och det kanske med viss rätt. Vi måste tydliggöra att det utvidgade lärarkollegiet har kommit för att stanna och det vore katastrof för skolans utveckling om det stoppades från att söka samarbeten och formulera åsikter fritt.

av Jan Lenander

7 Comments

Filed under ansvar, integritet, lärare, Skollyftet, Skolutveckling

7 Responses to Lärare ska få ha åsikter?

 1. Ja, Jan!
  Det finns absolut de som känner sig maktposition hotat av såväl ett utvidgat lärarkollegium som lärare med råg i ryggen. Men må de göra så – målet elevernas kunskapstillväxt är överordnat eventuell hänsyn till dylikt.

  ”En yrkesgrupp som man vill ska ta ansvar behöver bemötas med respekt för alla individers åsikter och ett konstruktivt samarbete kring förändringar.” är en mening som jag funderar om jag ska trycka upp som affisch till alla våra lärarrum…
  Jante är död. Låt den vila i frid. Räta på ryggen, sök samarbeten och formulera och pröva åsikter fritt. Ja, tack!

  • Tack för ett väldigt positivt och kraftfullt stöd för lärares rätt att ha åsikter. Vi lärare besitter allt som ofta oerhörda erfarenheter om skolan som vida överstiger enskilda forskares i allt utom det som forskarna specialstuderat.

 2. Tack för ditt stöd, Jan och för det här kloka inlägget. Jag håller helt med om att ett gott pedagogiskt ledarskap handlar om att möjliggöra och visa riktningen, inte om att tala om hur.

 3. Anders Wockatz

  Så fort vi får en lärarutbildning som tvingar lärarna att knyta an sin klassrumspraktik med forskningen ( en hjälp är magisterexamen ), då går vi mot en bättre skola. Då får de bättre kurage.
  Barnen är inget laboratorium där lärarna ska testa sig fram.

  • Jag håller med dig om att skolbarnen inte ska vara några försökskaniner att använda för allehanda dumma tester. Mitt recept är dock det motsatta! Lärares ställning måste stärkas så att lärare kan säga nej till metoder som inte är tillräckligt utprovade och underbyggda. Läkare får inte använda läkemedel som inte uppfyller mängder av krav och kan säga nej trots att Landstinget vill spara pengar. Lärare borde ha liknande rättigheter.

 4. Anders Wockatz, jag är glad att mina barn är för stora för att hinna drabbas av ditt recept och jag råder dig varmt att titta på första delan av Stockholms Universitets samtalsserie om framtidens skola. Länk här:
  http://www.su.se/om-universitetet/evenemang/2020-ars-skola-lararutbildning/arkiv-webbsandningar

Kommentera