”För första gången var matte roligt!”

”För första gången i mitt liv tyckte jag att matte var lite roligt!” Elev, årskurs 5.

Barbara Pelicano Soeiro berättar för Skollyftets läsare hur hon väcker elevernas intresse för matematik genom ett laborativt arbetssätt:

I år har jag börjat med nya och väldigt spännande arbetsuppgifter på den skolan jag arbetar. Förutom att undervisa små grupper i engelska för barn som behöver extra språkstöd har jag, efter flera år som klasslärare, börjat som en slags matteinspiratör i skolan. Eftersom det saknas utrymme för en matteverkstad går jag runt till de olika klasserna där jag introducerar en mer varierad matteundervisning. Jag använder olika laborativa läromedel och vi arbetar med olika uppgifter och problemlösning, för att bryta mot den individuella räkningen i matteboken.

Efter min första mattelektion med åk 5 i år sa en elev, 10 år gammal, ”För första gången i mitt liv tyckte jag att matte var lite roligt!”. Jag har känt klassen sedan de gick i åk 1 men aldrig varit deras lärare och att höra just den här pojken säga detta visade att något positivt hade hänt!

Vi jobbade med att få fram palindromiska tal genom addition av tre siffriga tresiffriga tal med samma tal spegelvänt/baklänges, t.ex. 325+523. Först diskuterade vi begreppet palindrom och barnen kom på olika palindromiska ord och meningar. Det blev också ett roligt moment där språkkunskaper utvecklades. Första talet löste vi tillsammans på tavlan och när det palindromiska talet uppenbarade sig hördes det en stor ”Whoa!” från hela klassen. Bara åsynen av det talet var magiskt! Sedan fortsatte klassen att utforska addition av tre siffriga tal, med siffror 0 till 9, i små grupper.  Utan vidare diskussion satt de igång och alla 27 barn var helt engagerade i deras uppdrag. Ibland när det inte blev en palindrom suddade eleverna ut talen men jag förklarade att det inte var fel och att de skulle låta talen stå. Det är oftast mer intressant när ett svar verkar vara ”fel” för då kan vi diskutera mer, förklara hur vi och andra har tänkt och kanske få nya tankar kring ett problem. Meningen med den här uppgiften var just att se när man inte fick ett palindromiskt tal och varför. Barnen var då tvungna att förklara tiotalsövergångar och förstod hur det påverkade talen.

utforskande arbete med palindromiska tal utforskande arbete med palindromiska tal Utforskande arbete med palindromiska tal

Uppgiften gav möjligheter till olika spontana variationer som ledde till ytterligare frågor och tankar kring olika lösningar. När ett barn adderade två tal och inte fick en palindrom, adderade han detta tal till samma tal baklänges och märkte att han då fick en palindrom. Han fortsatt att addera tal efter tal för att se vad han skulle komma fram till. I en annan klass tyckte ett barn att det skulle vara intressant att se hur det här fungerade om man i stället använde subtraktion.

utforskande arbete med palindromiska tal utforskande arbete med palindromiska tal Utforskande arbete med palindromiska tal

Eleverna är vana att tänka mest på svaret, och att svaret ska vara rätt. Vikten har kanske inte lagts så mycket på kommunikation, hur de kommer fram till svaret, hur de tänker och nu arbetar vi mycket med detta. Jag försöker variera uppgifterna och arbetssätt så att varje barn förhoppningsvis hittar något som de tycker är roligare och något som inte är för svårt men ändå utmanande och kreativt.  Meningen är att inspirera och coacha såväl eleverna som lärare för att de här tillfällena inte ska ske bara en gång i veckan utan bli en integrerad del av matteundervisningen.

Vi använder också Poly Plugs för olika sorters problemlösning och eleverna upptäcker själva och genom gemensamma diskussioner olika sätt att se på och att lösa ett problem. Här utforskade vi talmönster och barnen ritade eller antecknade. Eleverna får tid med att prova sig fram till olika metoder. En elev började med att rita vilket hon tyckte blev för svårt efter ett tag och istället övergick hon till att anteckna ner de talen hon skulle arbeta med.

Arbete med mönster med Poly Plugs

Uppgifter med tändstickor är också populära. Jag föreslår olika uppgifter som hela klassen ska lösa och ibland har barnen egna erfarenheter av sådana uppgifter som de har lärt sig hemma och de vill gärna dela dem med resten av klassen. Då jobbar vi med dem också och barnen lär sig av varandra.

En uppgift vi löste var den nedan, Five into two. Vi måste räkna hur många trianglar som redan finns och här varierade svaren: Några såg fyra, andra fem trianglar.

En elev såg tre trianglar vilket ingen riktigt förstod. Här uppstod det en intressant diskussion och eleven ritade på tavlan vad han menade och visade med sina tändstickor: När man tar isär figuren och behåller hela trianglar får man faktiskt bara 3 trianglar. Roligt var att ingen hade sett det här men nu kunde de andra förstå hur klasskamraten tänkte.

Med samma uppgift arbetade vi vidare med geometri och med tändstickorna från omkretsen byggde eleverna en sexhörning.

Ett sätt som eleverna tycker är roligt att lära sig om udda och jämna tal är med våra bebisar. Första gången jag använde det här påhittade materialet var för fyra år sedan. Vi hade en liten ramsa till det: ”Two play together, two play together , … and one is all alone!” och fortfarande idag kommer några av dessa elever ihåg det här!

Udda och jämna tal med bebisarna

Montessori multiplikationsbrickaMontessori multiplikationsbricka

Det var först under min montessoriutbildning som jag lärde mig att använda olika laborativa material för de olika ämnena. Med Montessoris multiplikationsbricka har barnen kunnat upptäcka olika mönster: Under arbetet med nians tabell kunde ett barn i åk 1 se att ”Då blir det alltid plus nio, plus nio, plus nio.” I samma klass kunde ett annat barn förstå hur i treans tabell ”Det blir alltså udda, jämna, udda, jämna”.

Också för multiplikation använder vi Montessori pärlmaterialet t.ex. för att se skillnaden mellan multiplikator och multiplikand. Här arbetar barnen med pärlmaterialet och centikuber.

För förståelse av platsvärde använder vi Montessori guldpärlmaterial vilket hjälper barnen att arbeta från det konkreta till de abstrakta.

Montessori pärlmaterialet hjälper barnen förstå platsvärde

Variationen i matematikarbetet gör att vi ökar chanserna för att alla elever ska hitta något som de tycker är roligt, eller hitta ett arbetssätt som passar dem, eller får de ny insyn i något begrepp eller i ett problem de tidigare inte hade förstått. T.ex. i uppgiften med palindromiska tal kunde det barnet jag nämnde i början upptäcka: ”Jag gillar det där med spegelbilder.”

När en grupp jobbar med ett visst material för första gången får de alltid tid för att bara leka med det, för att bekanta sig med materialet. Redan här är det intressant att observera eleverna för att se vad de gör, vad det är för mattespråk de använder spontant. Jag försöker få en förståelse för hur barnen tänker och resonerar, lyssnar på deras kommentarer. Barnen behöver tid för att prata om vad de gör, och för att lyssna på andras resonemang och för att reflektera. Jag vill hitta olika vägar för att matematik inte ska bli trist eller ännu värre, ett skräckämne. Det gäller att arbeta varierat och med tid för laborationer, enskilda, i par eller i små grupper. Sedan presenteras resultaten för hela klassen där de olika resultaten jämförs och olika lösningar diskuteras.

Här är bara några exempel på laborativt material och på olika aktiviteter som har visat sig leda till intressanta iakttagelser, till förståelse av olika begrepp och mönster, och som visar att inlärning sker med laborativt arbete – hands on. Hands on/Minds off diskussionen kan se här hur Hands on kan faktiskt bli Minds on också.

Jag har själv hemska erfarenheter av mattelektioner från min egen skoltid. Nu, med det här arbetssättet har jag själv utvecklat ett mer matematiskt tänkande och upptäckt att matematik faktiskt kan vara roligt. Att se hur barnen uppskattar de lektionerna och hur mycket mattesamtal som sker i klasserna gör mitt arbete väldigt givande!

De olika uppgifterna är hämtade ifrån John Dabell’s Games Ideas och Maths On Fire samt Mathematics Centre: Poly Plug Links.

Barbara Pelicano Soeiro

Lärare – Grundskolans tidigare år

Montessorilärare

7 Comments

Filed under Matematik, Skolutveckling, Språkutveckling

7 Responses to ”För första gången var matte roligt!”

 1. Vilket inspirerande inlägg! Jag tror mycket på att använda laborativt material även upp i åldrarna.

  Tack för att du delar med dig!

  • Tack Anna!
   Visst! Många barn upp i åldrarna har inte förstått många begrepp som man jobbar med tidigare. Vi tar ibland för givit att de klarar det abstrakta tänkandet, men de kanske inte fick arbeta laborativt så mycket eller fick den tid de behövde i de lägre skolåren. Jag jobbar mycket med sådana barn. De har kommit långt i sina matteböcker, men har de verkligen förstått?

 2. Therese

  Bra artikel Barbara!

  Jag har mina två barn i din skola och undrar om ni i kollegiet för diskussionen kring detta tillsammans. Även i hela kollegiet?

  Tack,
  Therese

  • Hej Therese!
   Vad kul att höra från föräldrar också!
   Just i år diskuterar vi kanske lite extra mycket kring matematik undervisning och ett mer laborativt arbetssätt, precis som den nya läroplanen (lgr 11) kräver. För några år sedan föreläste jag för lärarna i skolan om att arbeta laborativt och om olika laborativa läromedel. Och nu försöker vi jobbar mer med sådant och med olika typ av problemlösning. Det finns utrymme för mycket mer förändringar men det händer lite mer nu. Barnen arbetar fortfarande mycket i sina böcker. Det kräver en stor förändring i synen på lärande och kunskap och det kräver också en vilja att förändra arbetssättet. Själv tycker jag att hela det traditionella skolschemat står mycket i vägen av de förändringarna som skulle verkligen gynna barnen. Det skulle vara mycket intressant att kunna diskutera mer om undervisningsfrågor med föräldrarna. Kontakta gärna mig direkt till min mailadress om du har flera frågor. Får jag fråga i vilka årskurser gå dina barn? Tack för kommentaren!
   Barbara

 3. Så inspirerande! Tack för tänkom-tänket!! :)

  • Hej Helena!
   Tack! Och kul att du tycker det! Jag har själv fått så mycket inspiration av andra och det är bra roligt att också kunna ge lite inspiration.

 4. Pingback: ”För första gången var matte roligt!” – elev i åk 5 – What colour is an orange?

Kommentera