Okonferens för unga lärare

Igår var jag på okonferens med unga lärare. Egentligen förstod jag inte riktigt vad jag anmält mig till, men eftersom jag själv om bara två veckor blir för gammal för att räknas som ung tänkte jag att jag hakar på. Begreppet okonferens betyder helt enkelt att ämnena bestäms på plats.

Att ämnena för konferensen inte var bestämda i förväg kan ju tyckas lite suspekt, har man inte haft råd att anlita vettiga föreläsare, eller har man inte orkat planera upp dagens innehåll? Så visade det sig inte alls vara. Efter en kort presentation av deltagarna, som kom från både förskola, skola, kulturskola, kommunal och privat verksamhet och dessutom med geografisk spridning från Trelleborg till Kiruna var det dags för diskussioner. Strukturen för dagen var klar och tydlig, enligt modellen Open spaces. Open spaces är en modell som tillkommit efter insikten att iband händer det bästa på en konferens faktiskt i kaffepauserna, det är då man får chans att diskutera det man verkligen vill. Formen är tydlig och ämnena bestäms av oss deltagare. Fyra priciper gäller: vilka som än deltar är det rätt personer, vad som än händer är det det som ska hända, när det börjar så är det rätt tid och när det är slut så är det slut. Dessutom gäller en lag: använda fötterna, dvs när du fått ut tillräckligt av en diskussion går du vidare till nästa.

Under förmiddagen satt jag med i diskussioner kring vitt skilda ämnen: Vad är egentligen kunskap? Får man vara positiv? Hur använder vi it i skolan? Jag fick höra många berättelser från engagerade och nytänkande unga lärare, som inte är rädda för att synas och höras och ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt. I it-diskussionen fick jag se exempel på en väl fungerande lärplattform, (med det göteborgs-vitsiga namnet Hjärntorget) och exempel på fördelar med att använda den när man gör prov. Du kan avkoda namnen när du ska rätta arbeten, du kan ha självrättande prov där eleven direkt ser resultatet och det rätta svaret. Jag fick också höra andra lärare berätta om hur de använder bloggar i undervisningen och fördelar med det, till exempel att det blir lättare för elever som är sjuka att jobba hemma. På Kulturskolan där jag arbetar kommer vi under våren göra en it-satsning och igår fick jag med mig många idéer och goda exempel på vad man kan göra. I kunskapsgruppen var vi inte lika konkreta utan hamnade i en diskussion kring vad kunskap egentligen är och svårigheten i att mäta kunskap i ämnen som musik och bild. Vi pratade förändrad kunskapssyn och hur viktiga faktakunskaperna är eller inte är i dagens samhälle. Alla grupper antecknande på blädderblock och under eftermiddagen kunde vi på så sätt ta del av varandras diskussioner. Vi fick även miniföreläsningar och lärares yrkesetik, kollektivavtal och om hur det är att arbeta som arbetsplatsombud.

Det talas om att för få studenter väljer lärarutbildningen, så att de lärare som utexamineras inte är bästa tänkbara, men när det gäller gänget jag träffade igår råder ingen tvekan. Jag mötte duktiga, initiativrika, intresserade lärare som jag är övertygad om gör ett bra jobb ute på sina arbetsplatser.

Diskussionerna från igår kommer att fortsätta, delta du också, eller på twitter #unglarare.

/Ellen van Lokhorst

Leave a Comment

Filed under Kompetensutveckling, lärare, Skolutveckling

Kommentera