Läsplatteprojekt på Karlfeldtgymnasiet i Avesta

Att påbörja ett nytt pedagogisk utvecklingsprojekt är alltid utmanande och spännande!

Karlfeldtgymnasiet i Avesta har i höst påbörjat ett läsplatteprojekt där både iPads och Android-plattor testas för att se om/hur dessa kan utveckla elevernas lärande.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet sker i samarbete med Högskolan Dalarna. De läsplattor som kommer att nyttjas inom projektet är Apples iPad 2 samt Asus EeePad som kör Android 3.1.

Efter att en del av lärarna på HA hade gått en kurs i nätbaserad utbildning, föddes en idé om att prova ny teknik i undervisningen. Genom ett samarbete med Högskolan Dalarna kunde vi dra igång ett projekt med läsplattor.

- Att se alla de möjligheter som finns med den nya tekniken, är inte alltid lätt säger Anders Olsson på Handels- och administrationsprogrammet i Avesta.

I kommunen jobbar man sedan tidigare med den nya tekniken på lägre stadier, men inte på gymnasienivå.

På Karlfeldtgymnasiet deltar två klasser i årskurs ett i läsplatteprojektetet. På Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) valde man att jobba med en Android och på Handels- och administrationsprogrammet (HA) valde vi iPad2. Projektet kommer att pågå till maj 2012 och ska därefter utvärderas.

Både vi lärare och eleverna tycker att det är mycket inspirerande och roligt att ha fått chans att delta i projektet. Våra elever på HA fick vänta några extra veckor på sina iPads eftersom det fanns mycket att tänka igenom innan vi lämnade ut dem. Bland annat har vi varit tvungna att ta ställning till försäkringsfrågor – vad händer om en iPad går sönder eller blir stulen? Vi utformade även ett avtal som gällde elevens rätt till läsplattan som tekniskt hjälpmedel.

När eleverna fick börja använda och även ta hem sina iPads var de begeistrade. Våra övriga elever är inte fullt lika glada…

Vad har vi då hunnit testa så här långt?

Vid ett par tillfällen har vi provat att livestreama på nätet med hjälp Ustream och Bambuser. Vid den utbildningsmässa som anordnades vid Karlfeldtgymnasiet i oktober så sändes intervjuer och info direkt på Avesta kommuns hemsida.

Just nu har HA ett spännande samarbete på gång med den lokala webbyrån RMK kring utveckling av appar inom utbildning. Tanken är att det ska bli ett projekt för eleverna i kursen Entreprenörskap.

Hur ska vi då använda läsplattan i undervisningen? Vi är precis i början av projektet och det kommer att ta tid att hitta rätt arbetsformer med iPadsen. Alla involverade lärare lär sig nu att hitta i den djungel av appar som finns. Vi upptäcker hela tiden nya användningsområden.

För oss lärare är det en ny värld som öppnas och vi ser nog inte alla möjligheter än. Det är inte bara för lärarna det är nytt, flertalet elever har inte använt läsplattor på det här sättet tidigare. Eleverna har fått iPadsen och tagit hem dem och nu håller de på att lära sig hur de fungerar. Några elever har iPads sedan tidigare. De kan hjälpa både lärare och klasskamrater.

Genom Jan Svärdhagen på Högskolan Dalarna så får vi många tips och råd att komma vidare i processen.  Vi kommer säkert att stöta på saker som vi inte tänkt på och det kommer nog att leda till dels diskussioner kollegor emellan, men också mellan lärarna och elever. Hur ska vi använda iPadsen och hur kommer eleverna att använda dem? Kommer läsplattorna att utveckla elevernas lärande?

Följ gärna vår projektblogg:

http://www.karlfeldtgymnasiet.blogspot.com

Arbetslaget på HA, Karlfeldtgymnasiet, Avesta

Kontakt på Twitter:

@victoriahemdahl

@AnitaKlaar

Av: V Hemdahl, A Klaar, S Falldén och A Olsson

Artikeln är tidigare publicerad i Handel & Ekonomi. En tidskrift som ges ut av Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen (FLE).

Leave a Comment

Filed under Entreprenörskap, IKT, intressanta artiklar

Kommentera