Lärarrollen i en bild

När jag läste Anne-Marie Körlings bok Vägen till skriftliga omdömen fastnade jag för en bild i boken, en skiss. En Vygotskijskiss. Jag stannade upp och tittade länge på skissen. Lusläste och tänkte. Funderade. Läste en gång till.

Allt vad vi lärare gör och allt vad som sker i våra tankar, vårt yrkesutövande och i våra klassrum ryms i denna till synes enkla skiss. Vår lärarroll, vår profession, vårt uppdrag. Vårt lärandeuppdrag. I en bild. En sammanfattning som heter duga och som vi tackar Anne-Marie Körling för.

//Anna Kaya

2 Comments

Filed under lärare, Skolutveckling

2 Responses to Lärarrollen i en bild

 1. IngelaB

  Forskning om lärarrollen
  Det som är intressant med bilden om du tittar en runda till är att det är svårt att hålla isär vad som är knutet till undervisningspraktiken och vad som lika mycket tillhör den mer personliga livsstilen, ex generös, bejakande, nyfiken, lyhörd… det är förmågor som med stor sannolikhet följer läraren i jobbet och i privatlivet. Det gör att man egentligen borde tala om en läraridentitet, hur lärarens undervisningspraktik och privatliv flätar in sig i varandra, det finns också mycket intressanta forskningsresultat om just teacher identity. I min egen forskning undersöker jag hur lärare utvecklar en yrkesidentitet kopplad till uppdraget om att utbilda för hållbar utveckling. Det är ett uppdrag som gäller alla lärare i alla ämnen sedan 1994 men som fått ganska lite uppmärksamhet på en nationell nivå( vilket förstår betyder att det finns rejäla lokala avvikelser!). Nåväl, det som visar sig är bla att många lärare ser sig som förebilder för sina elever, även vad det gäller deras privata livsstil, ex källsortera, energikonsumtion, hälsosam livsstil, bland mycket annat. Så, när de undervisar om något relaterat till hållbar utveckling och får frågan av eleverna ” Hur gör du själv då?” känner de kravet att leva som de lär. Inte så konstigt kanske, men konsekvensen visar sig för några bli att de avstår från hållbarhetsundervisning… eftersom det dessutom kräver ämnesövergripande samarbeten och den tiden för samplanering verkar vara svår att finna blir det ganska magert med en undervisning för hållbar utveckling. Med andra ord så följer inte de skolorna Lgr11 och Gy 11…
  Så, hur gör vi? Håller helt isär personlig livsstil och det som tillhör yrkesrollen? Låter bli att tala om läraren som en förebild? Tvingar skolhuvudmännen till kompetensutveckling knuten till utbildning för hållbar utveckling? Skulle vara intressant att höra hur ni som är aktiva här på Skollyftet ser på er själva som förebilder och hur ni får in utbildning för hållbar utveckling i praktiken! Vilka förmågor vill ni att era elever ska utveckla som är relaterade till hållbar utveckling?

  • Åh, så intressant! Ingela, du får mer än gärna skriva ett Skollyftet-inlägg utifrån dessa frågor och maila till oss så publicerar vi. Säkerligen kan du få input från många lärare som kanske inte ens har reflekterat så mycket på just detta med teacher identity och hur man får till utbildning för hållbar utveckling i praktiken.

   redaktion.skollyftet@gmail.com

Kommentera