Skolåret 2011

2011, året då det fokuserades mer och mer på skolan, är snart slut. Vad har 2011 betytt för dig och för skolan i helhet? Vad minns du?

För mig har skolåret 2011 haft flera inriktningar. En inriktning är våra nya styrdokument. Aldrig har väl så mycket skett på så kort tid i skolans värld. Införande av nya läroplaner och ny skollag har inneburit alltifrån totalförvirring till förtydliganden. Allt på en gång. Mycket att sätta sig in i, tolka och göra till sitt eget och behovet av att diskutera med andra lärare har varit stort vilket leder oss in på den andra inriktningen, det utvidgade kollegiet. Begreppet som myntades av Anne-Marie Körling och som betyder så mycket för alla oss lärare som hämtar inspiration inte bara från våra närmaste kollegor utan även från alla de kollegor vi hittar via olika sociala medier, bloggar, facebook, twitter mm. En viktig utveckling av detta utvidgade kollegium har #skolchatt varit. En timme varje torsdag kl 20 då alla som vill och kan samlas runt taggen #skolchatt för att prata om ett aktuellt skolämne. En inspirerande timme som är guld värd!

Den tredje inriktningen kan vi kalla för skoldebatt, för är det något som debatterats under 2011 är det skolan. Skolan har fått stort utrymme i politiska debatter och i media. Olika delar av skolan har granskats i artikelserier, i radio- och tv-program och det känns som att skolan fått mer fokus än någonsin. Skolfrågan har varit ständigt närvarande i olika sociala medier och framförallt på twitter.

Skolåret 2011, för mig personligen, började i januari med att jag förstod vad jag egentligen skulle ha twitter till. Några personer, bl a Henrik Widaeus, kom på att vi skulle ha en 24-timmars ”brainstorming” om skolan runt taggen #skoldiskurs. På hur många olika sätt skulle vi kunna prata om skolan på 24 timmar? Där och förstod jag twitters storhet. På väldigt kort tid lärde jag känna en väldig massa nya skolmänniskor ute i Sverige och världen. På ett enkelt sätt fick jag ta del av så många intressanta människors tankar, erfarenheter och åsikter. Visst, jag hade följt många skolbloggare under flera år men twitter är inte riktigt samma sak.

Skolåret 2011 fortsatte med en intensiv skoldebatt-vår. Det var #merkateder-debatt på twitter, en livlig diskussion som började med ett uttalande av Björklund och som snabbt blev en levande tagg. Vi fick läsa Zaremba-artiklar i DN och skoldebatten och taggen #merkateder levde vidare. Under denna period hittade alltfler skolintresserade människor till twitter och vårt utvidgade lärarkollegium växte sig allt större. När Aftonbladet körde igång sin livegranskning av den svenska skolan var vi ganska många lärare som tyckte att det blev lite för mycket av svartmålning och problemorienterad vinkling av den svenska skolan och Skollyftet föddes. Idén om Skollyftet, en samlingsplats för lärare och andra skolintresserade som brinner för att utveckla den svenska skolan, en plats där man lyfter varandra och allt det positiva som faktiskt sker i skolans värld varje dag, en plats där lärare lär av och med varandra. Tillsammans.

Skoldebatten levde vidare på twitter och taggen #merkateder lämnades därhän och taggen #skollyftet tog vid. Det blev sommar och det var tydligt att skolfrågan var en viktig politisk fråga, inte minst under Almedalsveckan där det pratades en hel del om skolan. Under sommaren kläcktes även de första idéerna om att försöka föra över Edcamp-konceptet till Sverige, detta nya, intressanta sätt för lärare att kompetensutveckla sig på. Under höstlovet var det så dags för Europas första edcamp, Edcamp Stockholm, en väldigt lyckad kväll som förhoppningsvis kommer leda till många fler edcamps i Sverige.

Så skolåret 2011, för mig, handlar om utveckling, förändring, förnyelse, samarbete, nätverkande och inspiration. Vad betyder skolåret 2011 för dig? Och framförallt, vad kommer 2012 betyda för oss alla?

Hör av dig till redaktion.skollyftet@gmail.com och berätta!

//Anna Kaya

6 Comments

Filed under Skoldebatt, Skollyftet, Skolutveckling

6 Responses to Skolåret 2011

  1. Stort tack för ditt bidrag till skolutveckling!

  2. Jag kan inte annat än hålla med. 2011 blev året då jag började följa många intressanta pedagoger både på Twitter och i bloggar och fick ett eget ”utökat kollegie” som aldrig är långt borta. Jag tror bara att vi skrapat på ytan av vad vi kan åstadkomma tillsammans!

  3. Agneta Tengsand

    Tack Anna och övriga skribenter,
    som bidragit till inspirerande läsning genom Skollyftet. Jag har delat med mig av innehållet till andra och ser fram emot fortsatt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Gott Nytt År 2012 / Agneta

Kommentera