2012 ett kunskapsår

Jag har ofta använt  ”2011 ett skolår” som jag hämtat från Anne-Marie Körlings Kavla upp yrkesstoltheten och kliv rakt in i 2011 – skolans år och det har verkligen varit ett skolår med skolan i debattens centrum och mycket nytt att göra något bra av. Nu hoppas jag på:

2012 ett kunskapsår

Tänk 2012 kan vi låta debatten om skolans innehåll ta ett rejält steg vidare mot att berätta om vad vi vill att eleverna ska lära sig. Vi kan visa vad det i praktiken innebär att låta eleverna uppnå det centrala innehåll av kunskap som vi nu har specificerat för oss. Fokus på innehållet dvs. kunskapen åt eleverna är en framgångsväg för att möta de flesta av elevernas behov.

Demokratiuppdraget som så lätt står och stampar i en flod av åsikter från våra härliga ungdomar kan få en kick av all den kunskap som förvandlar åsikter till förslag på ett bättre samhälle.

Johan Kant har kommit ut med sin bok ”Yrke lärare” fylld av handfasta exempel på hur man med fokus på kunskap och uppföljning kan nå oerhört långt i omsorg om de svagaste.

Min hjärtefråga är kreativitet och hur vi stödjer elevernas väg till att bli skapande vuxna. En utställning i Tokyo om innovation och det senaste på forskningsfronten gav mig de fem huvudsakliga vägarna till att skapa innovation:

 1. Söka alternativ är att sätta sig in i ett kunskapsområde och hitta ett alternativt perspektiv på problemet. Exempel är Einsteins eller husbyggnadsstruktur (domino) lämplig för skyskrapor.
 2. Efterlikna är att studera hur naturen löser ett problem och sen härma stora delar av det. Segelflyg nämns som ett tidigt exempel.
 3. Lyckosam slump handlar om ett strukturerat arbetssätt så att när något ovanligt inträffar så kan man upptäcka detta och ta redan på vad var det som hände. Penicillin tas ofta upp som paradexemplet.
 4. Association är det som liknar vanliga fantasi mest, man ser något och så tänker man på något ganska likt exempelvis genom kombination av två tankar. Exempel sotflagor och andra varmluftstdrivna föremål och olika typer av säckar leder fram till tanken om en varmluftsballong.
 5. Integrera handlar om att sammanföra skilda kunskapsområden. Edisons grupp av experter som tillsammans lyckades konstruera en tillräckligt bra glödlampa är nog det bästa exemplet på detta.

Det stod plötsligt helt klart för mig att alla vägar till innovation handlar om att ha rätt kunskap. Den mänskliga fantasin är oändligt stor men den behöver rätt kunskap för att idéerna ska inte ska kunna leda till konkret användbart nytt. Det viktigaste för bra skapande är att det är tillåtet att misslyckas för  annars stängs fantasin av men som tydlig nummer två kommer kunskap.

Ifall vi gör 2012 till ett kunskapsår så kommer vi också att stärka demokratiuppdraget, omsorgsuppdraget och bli bättre på att skola elever i skapande. Är det någon mer som vill göra 2012 till ett kunskapsår?

av Jan Lenander

3 Comments

Filed under Entreprenörskap, Kreativitet, kunskap, Skollyftet, Skolutveckling

3 Responses to 2012 ett kunskapsår

 1. Pingback: Kunskapsår « Jans Syrliga KaramelLer

 2. Jan, tankevärt och ligger i linje med ESO-rapporten och Hattie. Problemet i skolan kan hänföras till ”klassrummet” och inte till alla andra förklaringar som flyger i skoldebatten.

  Det är där kunskapen ska ske på ett strukurerat sätt. Lärarna har en stor uppgift att återta ”klassrummet”. Om någon klagar på att friheten är beskuren sedan ett halvår tillbaka beror det på att ni inte fick den fortbildning ni borde fått för att rätt tillämpa Lpo 94, Lpf 94 och kurplaner av 94 års snitt.

  Nu finns nya läroplaner, nya kursplaner och ämnesplaner. Dags att, som du säger Jan, fullt ut tillämpa innehållet. Hur ni sedan gör det är upp till er. Glöm inte bort kejan: planera-undervisa-utvärdera-förbättra. Det är ert uppdrag i undervisningen, det kallas med andra ord systematiskt kvalitetsarbete.

  • Ja, för mig som ser att det centrala innehållet som lyfts fram i kursplanerna är precis grundbultarna i de ämnen jag undervisar i så känns det riktigt härligt att känna att jag har ett stöd i att undervisa det jag brukar undervisa i. De nya reglerna som kom 2011 öppnar upp mängder av möjligheter att fundera kring vilket HUR som ska gälla i undervisningen för att målen ska uppnås så effektivt som möjligt.

   Jag är uppvuxen med bilden av Sverige som en kunskapsnation, framstående inom forskning och utbildning samt med företag som ägnar sig åt spetsteknologi. Det känns härligt och utmanande att arbeta för att Sverige inte ska tappa den positionen i konkurrens med många länder som gör fantastiska framsteg.

Kommentera