Roligt Rätta Rätt

Så nu har vi rättat årets omgång av Nationella Ämnesprov för år 3. Vi gjorde det – precis som vanligt – tillsammans med hela lärarlaget som undervisar (och har kompetens/behörighet för) år 1-3 i Fruängens skola. Vi undervisar helklass fram till lunch och ockuperar sedan skolans konferensrum för gemensam rättning.

Mitt på bordet en skål godis samt en från början ganska stor hög med prov, vi har försett oss med varsin kopp kaffe och var sitt ex av Skolverkets bedömningsanvisningar. Sedan hugger vi in på ett delprov i taget, vilket inleds med att ett prov rättas helt gemensamt med hjälp av dokumentkamera och projektor. Var det knepigt tar vi ett eller flera prov till i dokumentkameran. Sedan tar vi på allvar tag i provbunten, rättar ett prov var i taget ända tills någon stöter på något som är oklart. Då bromsar vi upp och lyfter frågan för gemensam bedömning. Ständigt ligger Skolverkets bedömningsanvisningar och lurar, det blir mycket bläddrande i dessa fram och tillbaks. Efter sisådär fyra timmar (inkl bensträckare och kaffepåfyllning) är det inte meningsfullt att fortsätta längre, då har bedömarmuskeln fått mjölksyra…

Samma procedur dagen efter – sedan är det klart! Analys, skrivande av kunskapsprofiler och skriftliga omdömen samt kommunikation på utvecklingssamtal återstår. Årets utvecklingssamtal är även Elevledda, vilket kräver en extra vecka för att förbereda eleverna – men gör samtalet så mycket bättre samtidigt som lärarnas arbetsbelastning minskar.

Den gemensamma rättningen gör absolut att likvärdigheten ökar, rättssäkerheten för eleverna på ett helt annat sätt kan garanteras. Det är dessutom riktigt roligt, det bjuds faktiskt mången skratt runt bordet. Dessutom gör det att alla lärare får bättre koll på vad som förväntas i år tre, med en jämnare arbetsbelastning över åren. Detta är också riktig kompetensutveckling, där vi konkret pratar om sådant som kunskapssyn, förmågor, mål, visioner, bedömning, undervisning utifrån det konkreta och utan alltför mycket vackra och till intet förpliktigade ord. Det gäller förstås också att ha i minne att Vi bedömer inte elever, vi bedömer kunskap! Samt med Charlotta Andersson ord i Gleerups Gundskoleguide: ”Att bli bedömd är inte det samma som att bli dömd”. Efter rättningsarbetet återstår ju framförallt frågan hur vi tillsammans och enskilt kan fortsätta utveckla vår undervisning i syfte att lyfta alla elever till den potential de enligt skollagen har rätt till.

/Magnus Blixt, grundskollärare Fruängens skola

(författare, föreläsare, ledamot av Lärarnas Ansvarsnämnd och 360s lärarpanel)

Magnus bloggar normalt på www.lrbloggar.se och www.pedagogstockholmblogg.se/mblixt

5 Comments

Filed under Arbetslag, LPP och bedömning, Skolutveckling

5 Responses to Roligt Rätta Rätt

  1. Ert sätt att arbeta med detta tror jag är helt rätt väg att gå. Det verkar väldigt givande på alla sätt och vis, tack för att du delade med dig!

  2. Pingback: Roligt Rätta Rätt | Lärande & bedömning

  3. Pingback: Nationella prov | Kvalitet i lärprocessen

  4. Pingback: Länkar från teampilotdagen | Kvalitet i lärprocessen

  5. Pingback: Effektiv sambedömning « En friskolelärares perspektiv

Kommentera