LÄRARTYCKET – en bloggstafett om läraryrket av lärare i yrket

Det är med glädje, förhoppning och nyfikenhet som Skollyftet välkomnar ett spännande initiativ signerat läraren, ordkonstären och inspiratören Anne-Marie Körling. Här berättar hon med egna ord:

Man kommer till en punkt. Man gör det. Det har jag gjort. Vad denna punkt innebär vet jag inte. En vändpunkt kan jag hoppas på. Eller ett avslut och en ny början. Men en slags punkt. Jag börjar här och nu.  Så får vi se vad det leder till.

Jag har ett uppdrag att vara där jag är. Så ser jag på läraryrket. Hur ni andra ser på det vi lärare gör, är, kan och verkar får stanna utanför ett stund. Det har talats om läraryrket. Jag vill låta lärare beskriva yrket inifrån. Därför denna bloggstafett.

Läraryrket för min del handlar om att verka här och nu och för det framtida. Det betyder att jag ser mina elever, värnar relationen till dem, utmanar och utvecklar elevernas kunskaper i gemenskap med dem. Jag är utbildad för detta uppdrag.

Redan under min lärarutbildning insåg jag i frustration att jag aldrig någonsin skulle få allt jag behövde för att verka som lärare via högskolan, att så mycket skulle fattas därför att det som sker i klassrum och när man lär sig är dynamiskt och att eleverna, samhället och uppdraget är ständigt nytt. Så måste det vara.

Nya elever, nya infallsvinklar, nya samhällsutmaningar och så den enorma utmaningen med hur att lära, vad att lära och genom vad och varför då. De pedagogiska frågorna lär vi få leva med och verka i. Det är bra att de är så.

Jag har haft en dröm sedan många år. Den om ett slags upprop för det som sker i läraryrket. När Skollyftet kom skapades en frisk arena för det hoppfulla av skolutveckling. Därför hör detta blogginlägg och bloggstafetten jag initierar ihop med Skollyftet.

Jag vill ha en avstamp för den inre rösten i skolan. Där lärarna inte längre är tysta med det som är, sker och äger rum i undervisningen och med eleverna. Låt oss tala om vårt yrke. Jag drömmer om 100 lärarröster.

100 lärarröster om läraryrket! Kristina Alexandersson tar över stafettpinnen. Hon länkar hit. Jag önskar lista alla bloggar som skriver varför jag hoppas ni kan återknyta hit. Så blir listan åskådlig och samlad.

Bloggstafetten kommer att arrangeras och ordnas – ett blogginlägg om dagen. Detta inlägg blir en inledning och ett arbete tar vid via Twitter. Hur stafetten ska gå till kommer snart synliggöras. Under tiden kan ni fila på vad ni vill skriva och hur ni ser på yrket.

Anne-Marie

1 Comment

Filed under inspiration, Kreativitet, lärare, Skollyftet

One Response to LÄRARTYCKET – en bloggstafett om läraryrket av lärare i yrket

  1. Pingback: REKTORTYCKET – en bloggstafett av rektorer om rektorn i skolan | Skollyftet

Kommentera