Hoppet om att lyckas finns i det lilla

En av de lyckligaste människor jag mött var en strävsam småbonde i Norrland. Det var inte så att han hade det lätt, dålig syn hade inneburit att han blev den tröge i allas ögon och jordbruk där uppe är aldrig lätt. Det var bara så att han tog sig över kunskapströsklar och njöt av det han uppnådde. Det krävs nog ett visst mått av frustration för att få kraft att bli riktigt framgångsrik i omvärldens ögon så att lyckas bli lycklig har nog inte mycket med det att göra.

Två debattartiklar i GP Sverige måste satsa på klassisk bildning och Måste bildning vara lönsamt? tar upp den viktiga frågan om skolans syfte. En enormt stark kille, en riktig säcklyftare på pappersbruket lärde mig något viktigt om bildning när jag arbetade där. Språk och gemensamma kunskaper är så viktiga för att förstå varandra och vi skapar en gemensam identitet och förädlar våra gemensamma mål med detta verktyg. Det här med att kunskaper inte bara har en renodlad yrkesnytta utan är ett smörjmedel för samhället och alla typer av samarbeten de borde vara något som är ännu viktigare för de där kunskaperna inte erövras lika lätt. Bildning borde absolut ses som något som är viktigt för alla.

De två artiklarna ovan tar inte upp naturvetenskaplig bildning i någon högre grad, kanske för att de anser att dessa ämnen motiveras så kraftigt av yrkesnytta men jag tror absolut att vi borde fundera mer kring bildning som syfte även för dessa ämnen. Kanhända låter det mycket slagkraftigare att hävda att du kan bli en välbetald ingenjör än något om bildning men jag tycker det låter alldeles för mycket av yttre motivation, bra på provet, högre lön. Nu ser jag ingen motsats mellan inre och yttre motivation men vi kanske ändå kan ta och tänka till. Jag har upplevt att vissa typer av aha-upplevelser upplevs som så spännande och roliga att de skapar motivation som kan stå sig länge. Det kanske finns sätt att ta upp innehållet som visar att det har ett viktigt syfte, som får eleven att känna större frihet med kunskapen då eleven känner att den behärskar mer av världen. Alla de tre faktorerna för att skapa inre motivation kan alltså bli verksamma så att lönen i ett framtida yrke blir en ganska ointressant abstraktion.

Jag är inte ute efter att argumentera för att vi ska sluta ta upp nyttan med kunskaperna. Nytta och syfte är alldeles för nära kopplade till varandra men kanske finns det något om hur vi tar upp nytta och lönsamhet som det går att tänka till om.

En av de stora utmaningarna som lärare är förstås när man möter en elev där man vet att kunskapsresan kommer att bli lång och mödosam. Det känns verkligen viktigt att kunna få vara den som sporrar eleven, den som ger eleven det där sista jag tror på dig, det som gör att eleven orkar hela vägen. Mina erfarenheter är att för att lyckas så behövs återhållsamhet. Eleven får gärna drömma stora drömmar men vi lärare ska ta upp det som verkligen hjälper dem över hindren nästa gång de sitter med läxan. Syftet får gärna dra iväg långt fram i tiden, långt efter yrkesinträdet men samtidigt ska eleven känna att bildningsresan börjar omedelbart och att den börjar betala tillbaka sig direkt i alla de tre valutorna för inre motivation.

Vi ska ge alla elever hopp om att lyckas, vi ska ge dem vägar mot lycka men det betyder inte att vi ska måla upp scenarion om att de blir framgångsrika. De kan de göra med andra, vi lärare vet faktiskt inte alls om de blir lyckligare av framgång. Det är så att vägen till att lyckas ligger i det lilla. Bonden jag nämnde i början han skaffade sig bildning så att han kunde bygga gemensam förståelse med en kvinna och den kunskap de skaffade sig tillsammans den räckte bra för att ge deras barn en bra grund för lycka.

När vi möter elever, när vi möter elever i svårigheter då ska vi se att det är de små målen som går att göra trovärdiga för dem, de små målen är de riktigt viktiga för lycka. Bildning handlar inte om något abstrakt långt borta, det finns här och nu till omedelbar glädje för oss. Hoppet om att lyckas finns i det lilla.

av Jan Lenander

1 Comment

Filed under Förutsättningar, inspiration, kunskap, motivation

One Response to Hoppet om att lyckas finns i det lilla

  1. Tack för ett både rörande, inspirerande och tankeväckande inlägg, Jan.

Kommentera