Glöm inte att du arbetar med människor- visa att du uppskattar dem!

Hur gör vi i ett fungerande arbetslag?

Det försiggår många tankar inom mig kring detta ämne och hoppas att jag kan konkretisera dessa och ger en kortfattad och tydlig bild av vårt arbetssätt.

Detta är mitt tredje läsår som gymnasielärare och mitt första som arbetslagsledare. Jag arbetar tillsammans med fyra kompetenta och engagerade lärare, som ständigt strävar efter att utvecklas och lära sig av varandra. Miljön som råder i arbetslaget är behaglig och familjär. Det är ett gäng som lyssnar på varandra och som ger varandras kompetenser utrymme och möjlighet att växa fram. Vi har ingått i samma arbetslag i två år, men jämfört med förra läsåret har en hel del förändringar skett med gruppdynamiken och med var och en av oss- till det positiva, vill jag påstå. Det finns en känsla av gemenskap som även syns utåt. Den förra arbetslagledaren hade många starka sidor som jag lärde mig av, men vi hade/har helt klart olika syn på ledarskap. Jag fick det bekräftat att goda relationer till varandra är en viktig förutsättning för att påverka dem jag arbetar med.

Det vi är överens om och gör i arbetslaget

 • Vi är här (i skolan) för elevernas skull.
 • Vi alla är ansvariga för våra elever.
 • Vi alla agerar som mentorer åt våra elever.
 • Vi delar samma elevsyn.
 • Våra olikheter stärker varandra.
 • Alla behöver inte vara bäst på allt.
 • Vi har förtroende för varandra.
 • Gemensamt skapar vi målen för att enklare blicka åt samma håll.
 • Varenda en av oss har sin givna roll.
 • Varenda en vet och känner att laget inte fungerar lika bra utan dem.
 • Allas förslag respekteras och uppmärksammas.
 • Vi berömmer och bekräftar varandras arbete/kompetens och de egenskaper vi har som individer.
 • Jag är noga med att uppriktigt visa dem min uppskattning för det de gör.
 • Varje persons kompetens kommer till användning i laget. ETT MÅSTE!
 • Vi är delaktiga i varandras arbeten/projekt även om vi undervisar i olika ämnen.
 • Vi är varandras handledare och lärjungar.
 • Vi försöker hitta gemensamma nämnare för dessa ämnen och skapar projekt tillsammans (Hela skolan arbetar ämnesintegrerat).
 • Har vi möjlighet är vi två lärare i samma klass.
 • Vi besöker varandras lektioner, även om det bara handlar om 15-30 min.
 • Vi har blivit bekväma med att ha varandra i undervisningen.
 • Vi känner till varandras olika lärstilar (p.g.a. dessa besök).
 • Vi vågar misslyckas och visa vår besvikelse/frustration.
 • Jag som arbetslagsledare och de är helt prestigelösa!
 • Vi talar ett ”vi-språk”.
 • Humor.

Våra lärarroller

I början av läsåret, i och med mitt nya uppdrag förstod jag att fick lära känna mina kollegor på nytt. Rollerna hade ju förändrats. Jag talade öppet om vilka krav min roll ställer på mig och hur viktiga alla är för att detta ska gå framåt. Det är givetvis inget man tar upp en gång. Det ska upprepas med jämna mellanrum. Så småningom gjorde vi en djupdykning i våra ambitioner med programmet, som vi är ansvariga för och vad vi vill att våra elever ska uppleva under sina tre år hos oss.

I arbetslaget har vi många pedagogiska samtal, men även sådana som rör oss som lärare. Ett exempel är när vi i förra veckan diskuterade våra lärarroller (igen):

 • Har våra roller förändrats?
 • Vilka nya utmaningar möter vi i dag?
 • Hur vill vi vara egentligen?
 • Är de lärare vi önskar vara?
 • Hur påverkar arbetsbelastningen vår lärarroll?
 • Kan vi göra något för att avlasta varandra?

Samtalet handlade om att lyssna in och ge varandra tips och stöd. Det stärkte oss verkligen!

Att lära av och med varandra

I vår skola har vi många kompetenta lärare som sticker ut på olika sätt. Var och en av dessa har haft möjlighet att föreläsa på våra studiedagar och verkligen inspirera. Vi lyfter fram goda exempel och visar upp dem för varandra. Dessutom har vi avsatta pedagogiska samtal som där all personal samlas och diskuterar kring olika områden. Det kan handla om olika fall där vi känner att vi har ”fastnat” och har slut på idéer.

Jag tror att vi måste upptäcka våra egna och andras styrkor för att kunna utvecklas ännu mer. Hur vet vi annars vad det är vi ska utveckla? Samtidigt är det skönt att acceptera att vi inte måste vara bäst på allt.

Arbetslagsledarskapet

Intresset för ledarskap och framför allt för människor har alltid funnits hos mig: vem kan lära mig vad? Vilka egenskaper krävs för att påverka och ta det bästa ur människor? HUR gör jag det?

Den som inte har ett genuint intresse för människor, har väldigt svårt att påverka och engagera dem. Det allra viktigaste är att skapa relationer till dem du arbetar med innan du ”leder” dem. Detta är kanske en självklarhet, men varför krånglar vi till det ibland? Det är ju människor (känslor!) vi har att göra med, då är det dem vi bör satsa på. Vi måste våga satsa på oss lärare så att vi kan göra vårt bästa för våra elever.

Det finns inget givet facit, men jag är säker på att det är värt att anstränga sig i relationsskapandet. Det tar tid och det är inte alltid lätt, men utan ansträngning uppnår vi inget av värde.

Se och lyssna på varandra – noga!

Hälsningar

Midia Khalil

5 Comments

Filed under Arbetslag, Skolutveckling

5 Responses to Glöm inte att du arbetar med människor- visa att du uppskattar dem!

 1. Anneli Vossman Strömberg

  Såå mycket klokhet och inspiration! Tack för att du delar. ”Att upptäcka våra egna och andras styrkor för att utvecklas ännu mer” så sant. och vilkten av att skapa relationer för att kunna leda. Just så! Det måste vara en fröjd att vara i ditt arbetslag! Keep up the Good work.

  • Tack för de fina orden du skriver här!
   Det är en fröjd att arbeta med människor när intresset för dem är det som styr och driver en framåt. Jag tror mycket på den sunda kommunikationen och det ständiga samtalet oss emellan. Det är där och då vi ser varandra.
   Tack!

 2. En fröjd att läsa! Relationer är en förutsättning för varje arbetsplats, och är också en allt större faktor i hur vi interagerar i samhället i stort, människor och organisationer emellan. Ju större och mer komplex sammanhanget blir desto viktigare blir relationen och det personliga tilltalet. Tack för inspirationen!

  • Tack Lisa för din varma respons!
   Jag gillar hur du tänker och ser på relationer. De är avgörande för ett gott samarbete som ska leda någonstans. Jag vill alltid upptäcka det unika i varje människa jag möter. Vad kan de som jag träffar lära mig? Det är en fråga jag alltid ställer mig.
   Jag tror på samtalets kraft!

 3. Pingback: 2 Lästips! #skola | Emil Jansson

Kommentera