Så hanterar jag 100 bedömningskriterier per elev utan att dränkas i arbete

I en tidigare bloggpost berättade jag om hur jag brutit ner centralt innehåll och kunskapskrav till ett antal konkreta kunskaper/färdigheter, för att göra det lättare för mig och mina elever att veta vad en kurs innehåller och vad som förväntas för olika betyg. Här tänkte jag berätta hur jag jobbar för att kunna hålla reda på mer än 100 olika bedömningskriterier – för varje elev – utan att dränkas i arbete.

Mina erfarenheter kommer från kurserna 1c, 2c och 2b för gymnasiet, men tror att det går att använda mina erfarenheter för andra kurser och andra årskurser.

För att göra alla bedömningskriterier överskådliga kändes det nödvändigt att använda tabeller. Informationen är ju densamma oavsett vilken form man har den i, men om man använder matriser går det lättare att gruppera bedömningskriterierna och göra dem lättare att överblicka. Jag valde kalkylblad genom Google Drive, framförallt för att det skulle vara enkelt att dela matriserna med varje elev, men också för att Google Apps är ett verktyg som min skola (Rudbeck) valt på central nivå.

Att välja Google Drive visade sig ha en stor fördel, som jag inte räknat med från början: Det går att skriva skript (små program) som läser och ändrar saker i Google-dokument. För någon som kan programmera öppnar det möjligheter att spara massor med tid, när man sitter med repetitiva uppgifter som att uppdatera matriser för hela klasser.

Mitt arbetsflöde för att dokumentera kunskapsbedömning för mina elever ser i princip ut så här.

Förberedelser: Göra upp en mall

Inför varje kurs gör jag upp en matrismall, som varje elev kommer att få en kopia av. Den är baserad på det kursinnehåll och de kunskapskrav som jag gjort i ordning sedan tidigare, och jag försöker gruppera saker så att det är lätt att avläsa vad som hör till olika avsnitt och vad som krävs för olika betyg. (Exempel: matte 2c, matte E.)

Utöver mallen skapar jag också ett kalkylblad (också i Google Drive), som används för att hålla reda på elever och deras matriser. I kalkylbladet installerar jag de skript jag skrivit, anger vilken mall jag vill använda ”master-dokument” och lägger in en lista med elevnamn (och deras e-postadresser). Ett par klick senare har mallen kopierats en gång för varje elev, jag har länkar till respektive elevmatris, och varje elev har fått ett mail med länk till sin matris. Kursen kan börja.

Uppdateringar efter varje kursavsnitt

I slutet av varje kursavsnitt brukar jag ha ett delprov, som täcker det mesta av kunskaperna/färdigheterna eleverna bör byggt upp. I samband med att jag bedömer delprov använder jag skript i mitt master-dokument för att skapa en kopia av bedömningsmallen, som en flik i master-dokumentet. Jag ger fliken ett namn efter avsnittet, och använder mallen för att markera vilka kunskaper eleverna hade chans att visa på provet.

Med hjälp av ett annat skript kan jag uppdatera alla elevers matriser, så att det tydligt syns i dem vilka bitar de haft chans att visa. Detta syns genom att rutorna blir röda – men det görs bara om rutan inte redan var grön (eftersom en del elever redan kan ha visat att de kan något).

verktyg för kunskapsmatriser (2)

När proven är bedömda går jag igenom de kunskaper/färdigheter som provet omfattade, och markerar de elever som visat en viss kunskap. Ett skript tar sedan hand om att grönmarkera valda rutor för de valda eleverna. (Det här är min favorit – det sparar mig massor med tid att låta en dator göra de uppdateringarna. Jobb som tidigare kunde ta en hel eftermiddag går nu på en halvtimme.)

När alla uppgifter låter jag skripten skicka ut ett mail till varje elev där det står att provet är bedömt, och länkar till respektive elevs matris. (Varje elev har även ett feedback-dokument, där jag kan skriva mer utförliga kommentarer. Jag använder det nästan bara för betygsprognoser och när det finns andra, särskilda skäl.)

Det är värt att nämna att de prov jag har inte omfattar alla matrisrutor i ett visst avsnitt. Men de som testats kommer antingen att vara gröna eller röda för eleverna.

Jag använder samma procedur varje gång jag gör någon systematisk testning av elevers kunskaper. Oftast är det delprov, men det kan också vara uppgifter på Khan Academy, inlämningsuppgifter, eller något annat.

Löpande arbete: Enskilda uppdateringar

Under lektioner händer det att jag öppnar matriser för elever och grönmarkerar rutor, när jag känner att jag har underlag för att säga att eleven behärskar någon viss sak. När jag gör enskilda uppdateringar på det här viset gör jag alltid en kommentar i matrisen också, med datum och en anteckning i stil med ”visat tillräckliga kunskaper på lektionen”. Det har inte hänt att jag haft nytta av dessa kommentarer än, och kanske stryker jag den rutinen i framtiden.

Det händer också att elever visar kunskaper som jag egentligen inte avsett att testa, och även såna saker markerar jag genom att både grönmarkera och fetstila den rutan i elevens matris.

Tankar för framtiden

Jag försöker att utvärdera och uppdatera mina metoder för bedömning så ofta jag kan (och att skriva den här bloggposten är en del i det arbetet). En av de saker som jag troligtvis kommer att lägga till är möjligheter att nedgradera rutor i elevernas matriser – att gulmarkera kunskaper som eleven visat tidigare, men där det finns tydliga tecken på att kunskaperna tappats bort. En annan sak som jag lagt till nyligen är möjligheten att ändra text i alla elevmatriser på en gång, när jag vill göra ändringar i efterhand.

Har du tankar eller kommentarer lyssnar jag gärna.

Om du är nyfiken på att använda mina skript kan du besöka http://tinyurl.com/studentmatrix. Där finns dokumentation och länkar till videoguider.

I nästa bloggpost tänker jag berätta om lärdomar jag dragit från mitt arbete med kunskapsmatriser.

/Johan Falk

3 Comments

Filed under LPP och bedömning, Skolutveckling

3 Responses to Så hanterar jag 100 bedömningskriterier per elev utan att dränkas i arbete

  1. Pingback: Konkretisering av mattekurser för gymnasiet | Skollyftet

  2. Måste berätta om att jag till slut lyckats få mina Google-matriser att läsa data från Khan Academy, och uppdatera automatiskt. Det kostade 20–40 timmar att äntligen få det att funka, men det är tid jag får tillbaka.

    Bonus 1: Jag kan göra uppdateringar ofta, och enkelt. Tätare uppdateringar betyder högre motivation för eleverna.
    Bonus 2: Andra lärare kommer att kunna använda samma skript, och därmed blir tidsbesparingen ännu större.

    Kort demo finns här: http://youtu.be/2MgkBOA2JRs

  3. Pingback: Mer script i Google Drive för ett formativt arbetssätt | Patricia Diaz

Kommentera