”Moderna språk” i projektarbeten

Språk är ett tacksamt ämne att undervisa i. Det är inte så styrt från Skolverket. Förenklat sagt krävs det att eleverna lär sig förstå och uttrycka sig på målspråket. Vägen dit är upp till läraren! I Lgr 11 beskrivs entreprenöriellt lärande vid ett flertal tillfällen och ett sätt att arbeta entreprenöriellt är att samverka mellan ämnen för att hitta meningsfullhet i undervisningen. Eftersom språkundervisningen är så fri, går det att lära in moderna språk i samarbete med andra ämnen. Det går att vara nytänkande i språkundervisningen.

Om viljan att arbeta i projekt finns, hur hittar man då tiden? Det gäller att samarbeta. Dels mellan språkkollegor, men även med arbetslaget. På Djurgårdsskolan i Eskilstuna strävar vi efter att arbeta entreprenöriellt och som en del av det genomför vi flera projekt per läsår. Det tar tid att planera ett projekt men tanken är att varje projekt ska kunna återanvändas med vissa modifikationer.

Två exempel ur min skolvardag

Champions

Foto: Pierre Pox

Vi språklärare på Djurgårdsskolan brainstormade. Frågan var vilket projekt vi skulle presentera för resten av kollegiet under höstterminen. Efter en stunds fundering gick vi laget runt och kläckte idéer. Sedan röstade vi fram de mest intressanta projekten. Valet under höstterminen 2012 föll på projektet ”Champions”. Vi började diskutera fram innehållet men en språklärare valdes som ansvarig för projektbeskrivningen som vi sedan pitchade (presenterade) för kollegorna. Vi ville ju självklart få med oss så många ämnen som möjligt. Eftersom alla ämnesgrupper pitchade samma eftermiddag fanns det konkurrens.

Grundidén med ”Champions” var att utgå från de olika elevgrupperna i moderna språk i år 8. Grupperna skulle utgöra fotbollslag från Frankrike, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Under projektets gång skulle eleverna komma ihåg sin lagtillhörighet och allt arbete under projektveckorna skulle utmynna i en fotbollsturnering. Presskonferenser, matchprogram och hejaramsor på målspråken, egentillverkade flaggor, vadslagning. Förutom moderna språk, engelska och svenska fick vi med oss matematik och slöjd. Idrotten var delvis delaktig och en klass 9 ansvarade för turneringen. Eftersom projektet blev lyckat kommer vi med stor sannolikhet att göra om ”Champions” nästa läsår.

Drömlägenheten

Under VT13 pitchade NO-lärarna sitt projekt med namn ”Drömlägenheten”, även den riktad mot år 8. Franskan och tyskan hade redan under hösten arbetat med boende, men inte spanskan som givetvis passade på att arbeta med boende tillsammans med matematiken, NO:n och SO:n. Däremot passade jag som tysklärare på att repetera ord och fraser för möblemang och inredning. En lärdom är att ha så gott som hela läsårets projekt planerade vid uppstart så att ämnessamverkan blir mer naturlig.

Vad vinner man på att arbeta i projekt? Någonstans tappar många elever lusten för skolan och det är ett stort och allvarligt problem. Vi måste se till att eleverna behåller sin drivkraft, sin inre glöd och motivation. Blandad undervisning där man periodvis integrerar moderna språk med andra ämnen och arbetar entreprenöriellt med verkliga sammanhang i stället för med läromedlens konstruerade uppgifter hoppas i alla fall jag motiverar eleverna att vilja lära.

Det är dessutom roligt att inspireras och utvecklas i sin profession! Att samarbeta med sina kollegor och göra projekt till en vana. På Djurgårdsskolans högstadium strävar vi efter att ha minst tre projekt per årskull och läsår. Det kan vara svårt att komma igång men varje projekt är en lärdom. Det är lättare att bryta vanor och våga tänka nytt när man väl har börjat! Förstå hur tråkigt ett yrke skulle bli om det var samma sak från år till år utan tillstymmelse till förändring. Utveckling är attraktivt.

/Katarina Pocs

5 Comments

Filed under inspiration

5 Responses to ”Moderna språk” i projektarbeten

 1. Ämnesövergripande behöver mer engagemang och tid för att bli bra. Iden måste ha både en förankring livet utanför skolan och en förankring i elevernas förförståelse vilket precis som det sägs ovan kräver att många lärare låter det påverka hela sin undervisning. Sen måste projektet ha eldsjälar som måste brinner för att lära eleverna just det som är relaterat till. Lärares engagemang är det allra viktigaste för att skapa elevernas motivation och därför kan en riktigt engagerad lärare nå ut med nästan vad som helst som den är engagerad i. Detta är lättare att uppnå när lärare får ägna sig åt sina favoritämnen och det kan vara frågan om mycket pusslande och sökande för att hitta något som engagerar alla. Vare sig det är frågan om biologi, drömlägenheter, fotbollsturnerningar eller något annat måste det vara kunskaps mål som lockar både lärare och elever.

 2. Cilla Dalén

  Skulle gärna vilja höra mer om processen innan projekten börjar! Ni har alltså en överenskommelse om att det ska vara ett antal projekt per år? Och så nästan tävlar ni med förslag om vad temat ska vara? Berätta mer!

  • Katarina Pocs

   Ja, alla ämnen ska presentera minst två projekt som man ska ansvara för under läsåret. Eftersom det innebär att det är en del projekt som är i gång på skolan och då alla lärare inte vill arbeta i projekt hela tiden, gäller det att få så många kollegor som möjligt intresserade.
   Så när man pitchar sitt projekt är det en fördel att få det att låta så intressant som möjligt så att kollegorna nappar på att vara med. Vissa kollegor nappar på alla projekt, en del är kanske bara med på något enstaka.
   Skolledningen är också väldigt delaktiga. De är med på pitcharna och kommer på projektavslutningarna. Och de hade i samarbete med några lärare gjort ett ”läsårshjul” när ämnena och årskurserna kunde hålla sina projekt (för att undvika schemakrockar).

 3. Pingback: Undervisning i tiden – tips och idéer |

Kommentera