Lärarutbildning på rätt väg

Jag är mycket förtjust i seminarier och njuter så av den lilla seminariegrupp och de duktiga universitetslärare jag möter i min kurs i matematikdidaktik. Det ger mig en möjlighet att tränga riktigt djupt i frågeställningar och att se många perspektiv. Dock får jag påpeka att det handlar om 9 seminarier totalt i en kurs på 15 hp (400 timmars studier) och att kursen förutsätter stora mängder eget arbete med läsning och skrivande men seminarierna ger så mycket inspiration så att även detta känns lockande.

20130414-161924Skråväsende utan ansvar och kontroll (som hetat ”Usel utbildning krav för att sätta betyg) är bara ett av otaliga inlägg som driver tesen att lärarutbildning inte är viktig för att bli lärare. Det finns förstås viss grund till att hävda att ämneslärare har grundare kunskaper än de som läst själva ämnet och det finns förstås en hel del att kritisera hos lärarutbildningen. Bland annat så höll ju en smått idiotisk reform att genomdrivas innan den borgerliga regeringen kom till makten.

likadan utbildning för alla lärare innebar att ingen lärde sig de som var viktigast och överdriven frihet i valen innebar att lärare kunde helt missa det centralaste för sitt framtida uppdrag och att lågstadielärare inte lärt sig undervisa i läsinlärning

Denna reform stoppades dock men ifall det inte hade varit för Björklund så hade vi idag pratat om ämnesbehöriga och behöriga från lärarutbildningen som två olika saker. De lärare som hade kunnat något om ämnena skulle ha varit de som gått riktiga kurser istället för att ha varit på lärarutbildningen och tränat sig på att bli förskollärare. Jag har förstås mött de som hävdar att det hade varit lika bra att låta lärarutbildningen köra i diket rejält så att ämneslärarutbildning hade kunnat tas över av respektive ämne istället osv men jag har så många positiva minnen från min lärarutbildning och har aldrig önskat det. Istället fick nu lärarutbildningarna en stor utmaning när det gällde att svänga i en ny och bättre riktning.

20120119-155101Att den nya generationen högskolestudenter behöver och kräver mer stöd samtidigt som de större kullarna innebär att det blir mindre pengar per student är ett generellt problem. Jag hör ju till de som är mycket skeptisk till den breddade högskolan. Mängder av unga människor kommer sätta sig i livslångt studielånsslaveri och inte öka sina möjligheter att tjäna pengar då de inte har förutsättningarna att klara sig i en lågkostnadsskola med höga akademiska krav. Det är klart att man skulle önskat sig mer pengar till lärarutbildningen och mer tid för studenterna men då får man allt vara realistisk kring att många andra områden som vården, socialtjänsten och rättsväsendet också behöver öka sina krav på resurser. Budskapet till politikerna är att de måste satsa mer på skolan och lärarutbildningen för att vi ska överleva långsiktigt men att vi hela tiden arbetar med att pengarna används så effektivt som möjligt. Det känns därför så skönt att lärarutbildning tar stora steg mot att lyckas bättre inom befintlig ram.

20110915-090428Fler sökande till lärarutbildningarna (Lärarförbundet) och Fler sökande till lärarutbildningarna (Lärarnas Riksförbund) tar upp ett mycket positivt trendbrott. Båda är lite avvaktande positiva och Lärarförbundet pekar på att det här bara är ett enstaka år som kan gå tillbaka till något sämre nästa och Lärarnas Riksförbund påpekar att det tyvärr inte blivit bättre för de ämneslärarkategorier som hade mest akut lågt söktryck tidigare år. Det är klart att skulle SKL ge lärarna usla lönepåslag eller kanske till och med börja driva den riktigt dödande frågan om lärarnas arbetstider så är det klart att söktrycket nästa år skulle bli uselt men det hoppas och tror jag inte händer. Lärarutbildningen kan därför glädjas åt detta och jag tycker dessutom att lärarutbildningarna kan ta åt sig äran för att för att detta sker. De har genomfört ett hårt professionellt arbete för att höja kvaliteten och även om de har mycket kvar att göra så tycker jag att de nu ska kunna njuta av sina resultat och samla krafter för en lika bra fortsättning.

En förutsättning för att politiker ska belöna lärare och lärarutbildare med tillit är att vi börjar samarbeta med dem när det gäller att ge dem möjligheter till uppföljning. Sticker vi huvudet i sanden inför dessa frågor, hur sjutton ska de då kunna lita på oss.

Det är därför oerhört glädjande att se hur lärarutbildare uppvisar en allt större medvetenhet om professionella bedömningar och utvärderingar. I den matematikdidaktikkurs jag läser just nu är Assessing Mathematical Proficiency en helt central del och det ges belysning av hur bedömningar påverkar olika intressenter och sen i sin tur hur det påverkar eleverna. Det ges exempel på när bedömningar stärker och när de stjälper elevernas lärande och det ges exempel på hur de kan förbättra undervisning. Det är också spännande att se hur lärarutbildare börjar använda examineringen som ett viktigt verktyg för att öka lärandet och vilken mängd spännande lösningar de visar på för bra examinering.

Det känns helt avgörande att det börjar dyka upp många röster från oss utanför lärarutbildningen som uppmärksammar det positiva som görs. Våra lärarutbildare behöver också få höra de positiva kommentarerna för att orka.

20110728-203801

av Jan Lenander

2 Comments

Filed under Okategoriserade