Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text. En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan.

Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter)

Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Sedan november 2012 jobbar jag i ett utbildningsföretag som heter Creaza. Fram till november 2012 jobbade jag på Magnarps skola i Ängelholms kommun. Jag undervisade i Idrott och hälsa samt naturkunskap. Jag hade även skolutveckling i min tjänst.

Om – varför jag skriver här

På SETT lyfte pedagogikforskaren Christian Lundahl en metod jag utvecklat med mina elever på mellanstadiet på Magnarps skola. Efter att fått en del nyfikna frågor i olika sammanhang och sociala medier om denna metod som jag kallar PMW – en framgångskarta fick jag frågan av Anna Kaya att skriva här. Det är en stor ära för mig att få skriva i detta forum!

Om – metodens namn

Först lite om namnet PMW – en framgångskarta. PMW står för Paint My Way. Namnet hintar dels om metodens syfte som är att synliggöra, konkretisera och måla ut elevens förståelse, kunskaps- och begreppsbildning inom ett visst ämne eller tema-arbete. Den andra delen är så enkel som att i början använde jag mig av ritprogrammet Paint som det digitala verktyget när vi använde metoden. Att jag hängt på framgångskarta handlar om att när elever diskuterat metoden kommer de ofta fram till att de upplever PMW-kartan som en framgångskarta. Jag tycker att det stämmer mycket väl in och är precis så jag tycker att vi också måste jobba. Precis som att vi genom att hitta fel kan hitta rätt kan vi vända på det och genom att konstatera vad vi kan vi detektera vad vi måste träna mer på.

Om – varför PMW – en framgångskarta

Jag väljer att kalibrera in metoden inom Christian Lundahls bok Bedömning för lärande och framförallt strategi 2 ”Att skapa synliga tecken på lärande och strategi 5 ”Att förmå eleven att ta lärandet i egna händer”. Det går att jobba kring andra strategier också med hjälp av PMW genom att ge återkoppling på PMW och att låta eleverna diskutera varandras PMW. Utifrån det som Göran Svanelid kallar ”The big five” tränar eleven framförallt förmågorna metakognition, begreppslig, hantera information och att analysera.

För läraren kan PMW användas som en pedagogisk dokumentation för att se vad eleven upplever att den kan eller som var nytt för den. Den kan också fungera delvis som en exit-ticket för läraren att utvärdera sin undervisning eftersom elevernas kartor kan ge en indikation av vad de tagit till sig av undervisningen.

Om – för vem och hur fungerar metoden?

Jag utvecklade metoden på mellanstadiet. Jag har berättat om metoden för lärare på olika stadier från förskola till gymnasieskolan. Jag vet inte hur många som har testade den men jag har haft lärare från samtliga stadier som blivit intresserade och ansett att den passar på just deras stadie med sina elever.

Metoden kan utföras i grupp eller enskilt av eleven och praktiskt göras digitalt eller analogt. Metoden har sin grund i två delar.

Del 1: Frågor – Ställ i slutet av arbetspasset två frågor till eleven, Vad var nytt för dig idag och vad anser du att du lärt dig eller förstått idag som du inte förstod efter förra lektionen?

Del 2: Konkretisera detta genom att få ner detta på papper (analogt eller digitalt) genom tankekartsmodellen.

PMW

Du bestämmer själv i vilken frekvens ni ska fylla i PMWn. Det viktiga är regelbundenhet. Det kan vara efter varje, varannan eller var tredje arbetspass/lektion. Du ber eleven att skriva ord eller begrepp som eleven efter just detta arbetspass upplevde att den lärt sig /förstod som den inte förstod efter förra lektionen.  Eller ord/begrepp som var nya för eleven efter dagens arbetspass. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill avsätta. Jag la mellan 3 och 10 minuter efter varje arbetspass. Det kan även vara ”läxa”. För att särskilja mellan vad som var nytt och vad som man upplever att man förstår kan eleven använda olika färger. Exempelvis nytt = rosa och jag förstår = grönt

Se här om ni vill se en kort instruktionsfilm:

Om ni väljer att jobba i grupp och du är PMW-ledare gör du kartan och låter eleverna tillsammans fylla på den efter varje pass. Eleverna hjälps åt att fylla i genom No-hands up eller hands up eller mixat. Du kan även rondera PMW-ledarrollen i klassen bland eleverna.

Det viktiga kring denna metod som med mycket annat kring skola och lärande är kontinuitet. Att antingen man gör det tillsammans eller ser till att eleverna fyllt i sin PMW regelbundet. Om inte detta görs kan man inte se mönster eller vägen fram. Samla med jämna mellanrum in slumpvisa elevers PMWs för att se hur eleverna uppfattat undervisningen.

Kort punktlista kring PMW

  • Verktyg för kontinuerlig reflektion utifrån vad man upplever sig kunna eller som man upplevt som nytt.
  • Korta reflektioner som bygger på ord och begrepp.
  • Enkelt sätt för dig som pedagog att se vad eleverna upplever sig lära sig eller vad som var nytt efter varje lektion.
  • Karta för eleven att plocka fram för repetition vid grupparbete eller träning inför redovisning.
  • Att använda som uppvärmning inför lektion.
  • Kan göras antingen på papper/ i skrivbok eller i digitalform genom ritprogram som paint eller tankekartsprogram som Mindomo eller Freemind

Jag hoppas att ni fått lite grepp och förståelse kring metoden. Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er! Ni som är på Twitter kan hashtaga #PMW. Om ni vill kan ni också följa min blogg: josefholmqvist85.wordpress.com. Jag nås även på Twitter, @holmqvist85 eller mail: josefholmqvist@hotmail.se

Jättekul att få vara med här! Kom gärna fram och säg hej på någon mässa eller i något annat sammanhang!

/Josef Holmqvist

14 Comments

Filed under Bedömning, LPP och bedömning