Bidra till frågebanken om Digitala Skollyftet

#digiskol logga

Responsen på “Digitala Skollyftet – och det vidgade kursbegreppet” har varit enormt – och vi vill passa på att välkomna alla drygt 700 anmälda! Det går fortfarande att anmäla sig via denna länk.

Sedan det blev möjligt att anmäla sig så har vi också fått spridda frågor som har att göra med själva kursupplägget och vad som krävs av en kursdeltagare m.m. Det här är viktiga frågor och därför kommer här möjligheten att lämna din fråga så att vi kan bygga upp en användbar FAQ för kursdeltagare och kursintresserade kollegor.

Frågorna som lämnas går att läsa här - så kolla om din fråga kanske redan finns i “frågebanken”, eller om du hellre vill gå in och  kommentera en fråga som redan finns.

 

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

e-post: redaktion.skollyftet@gmail.com

Leave a Comment

Filed under Digitala Skollyftet, Kompetensutveckling

Kommentera