Doktorander observerar Digitala Skollyftet

Eftersom MOOCs än så länge är ganska ovanliga i Sverige, speciellt när de inte arrangeras av högskolor/universitet, så är två doktorander vid Göteborgs universitet intresserade av att följa ”Digitala Skollyftet”. Vi vill påpeka att detta görs med Skollyftets medgivande men att det inte ska ses som en del av ”Digitala Skollyftet”. Doktoranderna, som heter Niklas Karlsson och Anna-Lena Godhe, har skrivit en text där de förklarar lite mer om vad detta innebär som ni gärna kan ta del av.

För att ta reda på vilka av #Digiskol-användarna som kan tänka sig att bidra till Niklas och Anna-Lenas arbete, och för att få en allmän bild av vilka som anmält sig till ”Digitala Skollyftet”, vill doktoranderna gärna att ni svarar på några frågor i denna enkät.

Är det något ni undrar över så kan ni kontakta doktoranderna på följande mailadresser – niklas.karlsson@bioenv.gu.se och anna-lena.godhe@ait.gu.se.

Leave a Comment

Filed under Digitala Skollyftet

Kommentera