Samla in ord till ett moln

Vid inledningen av ett nytt innehållsblock brukar jag börja med en slags kunskapsinventering. Eleverna får tänka till, fundera vad de vet om ämnet sen innan. Det innebär också att de börjar fokusera sitt tänkande till just detta område. Samtidigt får jag ett hum om vad det s a s finns i klassrummet; en aning om var ribban ligger och hur den ser ut.

Wordle ordmoln

Wordle Ordmoln

Vanligtvis brukar jag skriva upp begrepp på tavlan. På senare tid har jag varit involverade i distanskurser, och då fungerar inte det upplägget. Genom verktyg som t ex wordle.net har det blivit lätt att skapa snygga ordmoln, och jag har länge letat efter ett bra sätt att kunna (a) ta elevers input och (b) göra ett ordmoln av dessa. Som jag så enkelt gör på whiteboarden i ett vanligt klassrum. (Ordmolnet till höger är skapat genom wordle.net av webbsidan Tydlighet och samarbete – nyckeln till bra distansundervisning.)

Nu har jag kommit på ett sätt att göra just det. Wordle funkar dock inte, då den behöver Atom, RSS eller kort och gott att man klistrar in orden. Jag vill ha något som fungerar lite smidigare än så.[1]

För att samla in ord från eleverna använder vi Google Forms. För introduktion av verktyget, se [2]. För att skapa ordmolnet använder vi Word Cloud Generator. Det görs i fyra enkla steg — och det är på riktigt lätt. Även steg tre. Fast du kan tro annorlunda när du ser anvisningarna. Bara prova, så ska du se att det går fint.

Steg 1 : Skapa ett formulär

Här hänvisar jag till länkarna vid [2] ifall du vill ha anvisningar om hur göra.

Gör helst bara en kolumn, inte flera.[3]

Kan vara bra att uppmana till enordsinlämningar i formuläret. Flerordssatser bryts nämmligen av till enstaka ord. Molnet kommer inte att förstå ”urban djungel”. Det kommer delas upp till två ord: ”urban” och ”djungel”. Flerordssatser måste således SkrivasSåHär ifall man vill hålla ihop det. (Dåligt, jag vet. Kanhända kommer jag på hur fixa framöver. Just nu är det som det är.)

Steg 2 : Öppna och dela kalkylarket.

Öppna kalkylarket med svaren.

Dela arket med hela världen. (Viewable by anyone.)

Steg 3 : Kopiera och ändra i länk.

Kopiera adress till sidan

(ii) Kopiera adress till sidan

Nu blir det lite klurigare. Men detta är också näst sista steget! Först behöver vi ha ett unikt ID för just ditt kalkylark. Det hittar du genom att (i) öppna kalkylarket med resultaten; (ii) kopiera adressen till sidan.

Adressen du just kopierade ser ut ungefär så här:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCfDrCH9R_zo0T4aYlDawQoG1tpgfHAv6d0ktHcaPoU/edit#gid=1001271790

Lägg märke till det fetstilade. Den radda siffror och bokstäver som kommer efter ”/d/” och före ”/edit#gid”. I det här fallet 1sCfDrCH9R_zo0T4aYlDawQoG1tpgfHAv6d0ktHcaPoU

Det är ett unikt ID som identifierar just ditt kalkylark. Du ska nu (a) utgå från koden nedan och (b) ersätta DITTID nedan med textramsan du nyss kopierade från kalkylarkets adressrad.

http://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:csv&tq=select B label B ''&key=DITTID

Använd gärna textrutan ovan för att redigera klart din URL! Ersätt DITTID med identifikationskoden för ditt kalkylark. Kopiera sen hela raden, och fortsätt till steg fyra.

I exempelfallet vi använt blir hela URL:en som följer:

http://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:csv&tq=select B label B ''&key=1sCfDrCH9R_zo0T4aYlDawQoG1tpgfHAv6d0ktHcaPoU

Det ovanstående är i sin helhet vad du ska klistra in i steg fyra!

Jag vill peka på två detaljer i länken ovan. Detta spelar kanhända inte en så stor roll — och om du vill kan du nu hoppa direkt till steg fyra. Men ifall du är nyfiken på hur det funkar, så:

 • out:csv
  Detta anger att du vill exportera informationen till en CSV-fil. Du kan byta ut ”csv” till ”html” och får då en HTML-sida. Ditto för PDF. Det finns fler alternativ, men låtom oss strunta i det för tillfället.
 • tq=select B label B ''
  Första delen (”select B”) väljer kolumn B. Detta för att kolumn A innehåller tidsstämpel från när svaret skrevs in i kalkylarket. Vi vill inte ha med det i ordmolnet. Ifall du har fler kolumner kan du anpassa koden. Har du tre kolumner skriver du ”select B, C, D” och så vidare.
  Den andra delen (label B '') nollar rubriken. Ifall du angav en rubrik så vill vi inte att den ska komma med i kalkylarket. Och ifall du inte angav en rubrik så kommer det här inte spela någon roll.

Steg 4 : Skapa molnet

Öppna upp sidan http://www.jasondavies.com/wordcloud/, skrolla lite nedåt och klistra in koden från steg 3 i textrutan.

Word Cloud Generator : klistra in kod

Klistra in koden från steg (3).

I vårt exempel är det alltså följande text som ska klistras in:

http://spreadsheets.google.com/tq?tqx=out:csv&tq=select B label B ''&key=1sCfDrCH9R_zo0T4aYlDawQoG1tpgfHAv6d0ktHcaPoU

Se till att det inte smugit sig in några onödiga mellanslag, blankrader, eller annat som inte ska finnas med.

Efter att du klistrat in koden är det bara att klicka på Go!

Nu kan du även kopiera länken till denna sida för att dela med dig av ordmolnet! I vårt exempel skulle direktlänk till ordmolnet vara följande: http://www.jasondavies.com/wordcloud/#http%3A%2F%2Fspreadsheets.google.com%2Ftq%3Ftqx%3Dout%3Acsv%26tq%3Dselect%20B%20label%20B%20%27%27%26key%3D1sCfDrCH9R_zo0T4aYlDawQoG1tpgfHAv6d0ktHcaPoU

 

Exemplet använts är följande:

Wordcloud

Ordmolnet 4 okt 2014
Klicka på bilden för att se aktuellt ordmoln

 

Berätta gärna i kommentarerna vad ni kommer använda detta till!

 


 

[1] Ifall du känner till ett bra sätt att exportera googles kalkylark till Atom eller RSS — säg till. I så fall vore även Wordle ett alternativ. Fördelar med Wordle framför Word Cloud Generator är att Wordle kan filtrera bort vanliga svenska ord (och, men, det etc.) samt ger betydligt fler alternativ vad gäller utseende.

[2] Google Forms är en del av Googles ”officepaket i molnet”. Google Sheets/Kalkylark är motsvarigheten till Excel. Google Formulär/Forms är ett sätt att genom enkel webbsida mata in information i ett kalkylark. För mer information, se

[3] Ifall man exporterar till CSV i steg 3 läggs samtliga svar i en rad (t ex kolumner B, C, D och E) ihop till ett ord (”gul”, ”orange”, ”blå”, och ”vit” till ”gulorangeblåvit”). Ifall man istället exporterar till HTML slipper man det problemet — men några onödiga ord har lagts till molnet (närmare bestämt, ”Responses”, ”1″ och ”Result” om jag inte minns fel). Fördelar och nackdelar… Jag ser fler fördelar och färre nackdelar med att rekommendera användningen av en kolumn. Ifall man vill att studenterna anger fler ord — låt dem då gå till formuläret flera gånger; lämna in flera svar.

5 Comments

Filed under Digitala Skollyftet, Digitalisering, IKT, inspiration, Kreativitet

5 Responses to Samla in ord till ett moln

 1. Pingback: Länk och boktips | Pearltrees

 2. Anders Hansson

  Ha! Ja ordmoln är toppen.

  Infönr vårt tema ”Hälsa” fick eleverna ange alla saker som fick dem att må bra.
  Utifrån molnets alla ord fick de sedan i smågruppsdiskussion dela in orden i tre grupper. Psykisk/Fysisk/Social hälsa.
  Alla elever blev mycket engagerade (100 pers år 4-7) Vi lärare lyssnade till fantastiska samtal!

 3. Pingback: Digitala verktyg | Pearltrees

Kommentera