Author Archives: eappelgren

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning

I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt.  De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva … Continue reading

13 Comments

Filed under Digitalisering, Förutsättningar, inspiration, Skoldebatt, Skolutveckling

Om förändringsarbete och ledarskap– Några tankar efter Almedalen

”If Children have interest education happens” Arthur C Clarke Vi står inför ett paradigmskifte i den svenska skolan när det gäller synen på kunskap och lärande. Vad som betraktas som viktig kunskap och hur inlärningen av denna kunskap egentligen sker … Continue reading

11 Comments

Filed under Almedalen, Digitalisering, IKT, Kompetensutveckling, Kreativitet, Skolutveckling, Sociala medier

Kollaborativt lärande med IKT

Det förefaller minst sagt trögt, vad gäller skoldebatten i dessa dagar. Tidigare försök från min sida (en debattartikel om kollaborativt lärande med IKT) har heller inte rönt någon märkbar framgång har jag förstått. Mitt nästa steg innebär, att jag härmed … Continue reading

1 Comment

Filed under IKT

Unga är inte dumma i huvudet för att de inte förstår poängen med demokrati – det är skolan som inte fyllt sitt syfte

Idag kom det en artikel i Dagens Nyheter om hur många svenska ungdomar inte ser demokrati som särskilt viktigt, och till och med var likgiltiga till om Sverige skulle ha var demokrati eller diktatur. Här har den svenska skolan en … Continue reading

15 Comments

Filed under Okategoriserade

Blivande Twitterprojekt

Till hösten skall jag undervisa, på distans, i Internationell Ekonomi med 23 elever spridda över landet och har nu lite tankar om hur jag ska tänka nytt. Kursen kommer att fokuseras omkring en blogg med material och troligen föreläsningar i … Continue reading

1 Comment

Filed under Skolutveckling