Category Archives: Avhandlingar/tidskrifter

När lärare forskar i skola

Bertil Törestad hörde av sig till Skollyftet med en recension som han har skrivit utifrån forskande lärare. Eftersom vi i förra veckans skolchatt pratade om just detta är det intressant att läsa Bertil Törestads tankar i frågan: Jonsson, E-L., Nilsson, … Continue reading

2 Comments

Filed under Avhandlingar/tidskrifter, Forskning, Kompetensutveckling, Skolutveckling

Recension: Könsaspekter på demokrati i skolan

Jormfeldt, J. (2011) Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem: Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola. Växjö: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper. I början av året lade Johanna Jormfeldt fram sin avhandling om skoldemokrati. Det är en mycket gedigen avhandling med … Continue reading

5 Comments

Filed under Avhandlingar/tidskrifter

RECENSION: ALLIANS LÄRARE-ELEV LÖSNINGEN PÅ DISCIPLINPROBLEMEN?

Nurmi Hansson, B. (2011). Mellan vanmakt och missnöje. Om lärares ilska i utrymmet mellan vanmakt och missnöje. Didaktisk tidskrift, Vol 20, No 1. S. 63 – 68. Jönköping: Jönköping University Press. I Skolporten har Bo Nurmi Hansson publicerat en artikel … Continue reading

3 Comments

Filed under Avhandlingar/tidskrifter, Forskning

Finland-Sverige 1-0?

Den finländska författaren Kjell Westö pekar på hans egen relation till Finlands brokiga 1900- tals historia med de fyra krig som påverkat det Finland som vi ser idag. Han säger ”Hur skall jag kunna begära att Sverige och svenskarna skall … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Avhandlingar/tidskrifter, Skollyftet