Category Archives: Forskning

Ett språkligt bedömningsmaterial behövs för varje skolämne

För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på Skollyftet, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare. Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras … Continue reading

6 Comments

Filed under Arbetslag, Forskning, Kompetensutveckling, Lgr 11, Skolämnen, Skolutveckling, Språkutveckling

”Det är ju i skolan man blir invandrare”*- Om identitet, ideal och definitioner i den svenska skolan

Malmö är en stad med en väldigt brokig blandning av människor. Det mångkulturella är ett faktum sedan decennier tillbaka. I Malmö har över 40% av invånarna utländsk härkomst, på sina håll i de så kallade förorterna är siffran nästan 100%. I … Continue reading

2 Comments

Filed under Forskning, Lgr 11, Okategoriserade, Skoldebatt, skolledning, Skolutveckling, Svenska/Sv som andraspråk

Lgr 11 gör oss alla till språklärare

När jag studerar kursplanerna i lgr 11 ser jag språk överallt. Att eleverna får rika möjligheter till att tala, läsa, skriva och lyssna är centralt i alla ämnen enligt vår nya läroplan. Ser jag detta för att jag är språklärare? Kanske. Men … Continue reading

6 Comments

Filed under Forskning, Kompetensutveckling, kunskap, lärare, Lgr 11, motivation, Skolämnen, Skolutveckling, Språkutveckling

När lärare forskar i skola

Bertil Törestad hörde av sig till Skollyftet med en recension som han har skrivit utifrån forskande lärare. Eftersom vi i förra veckans skolchatt pratade om just detta är det intressant att läsa Bertil Törestads tankar i frågan: Jonsson, E-L., Nilsson, … Continue reading

2 Comments

Filed under Avhandlingar/tidskrifter, Forskning, Kompetensutveckling, Skolutveckling

Ett lärande arbetssätt med IKT

Det kom ett mail till Skollyftet, ett mail från Stefan Svedberg fil. lic. i pedagogik, där han skriver: ”Samtliga lärarutbildningar bör undersöka hur IT på lämpligaste sätt kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den IT-kompetens som … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, IKT, Skolutveckling