Category Archives: Förskolan

Vem äger makten?

Makt del 1 Kommande Förskolechatt kommer handla om makt. Redan nu har frågan cirkulerat på twitter i förskolechatts forum. Från vilken synvinkel ska vi diskutera makt, från pedagogernas inflytande eller från barnens inflytande. För mig är frågan om makt även … Continue reading

3 Comments

Filed under Förskolan

Det lustfyllda lärandet

Eftersom veckans förskolechatt ska handla om hur förskolan och skolan kan mötas i en gemensam syn på lärande tycker jag det kan vara angeläget att titta på vilket lärande som vi synliggör i förskola och skola idag. Vilka infallsvinklar och synsätt … Continue reading

5 Comments

Filed under Förskolan

Jämställdhets- och genusarbete i förskolan

Arbetet i förskolan och skolan har sin grund i värderingar av olika slag. Vi pedagoger måste vara medvetna om att vi påverkas av de värderingar vi har tillförskansat oss över tid. Utifrån våra personliga uppfattningar har vi också att förhålla … Continue reading

2 Comments

Filed under Förskolan

Barnens potential och förskolans potential!

Jag snubblade över FÖRÄLDRATYCKET i mitt Twitterflöde här om kvällen. Där hade Sanna Levelius skrivit om miljön i förskolan, om att utgå från barnens lust till lek och lärande. Det första som slog mig var hur sorgligt det blir när man lägger en … Continue reading

1 Comment

Filed under Förskolan, Skolutveckling

Den förtydligade läroplanen för förskolan

Skolverket har en egen Youtube-kanal där de publicerar intressanta filmer. Jag har försökt läsa in mig lite på det som förändras i läroplanen för förskolan och hittade då en väldigt informativ film om vad det är som förtydligats i läroplanen för förskolan. … Continue reading

7 Comments

Filed under Förskolan