Category Archives: inspiration

Samla in ord till ett moln

Vid inledningen av ett nytt innehållsblock brukar jag börja med en slags kunskapsinventering. Eleverna får tänka till, fundera vad de vet om ämnet sen innan. Det innebär också att de börjar fokusera sitt tänkande till just detta område. Samtidigt får … Continue reading

5 Comments

Filed under Digitala Skollyftet, Digitalisering, IKT, inspiration, Kreativitet

Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla

På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men … Continue reading

26 Comments

Filed under inspiration, Språkutveckling, Svenska/Sv som andraspråk

Jag, en magiker? Eller ”bara” engagerad lärare?

Hur lyfter man skolan och alla som verkar i den? Ett sätt är att våga lyfta sig själv och mota bort Jante. Här låter Magnus Blixt publicera ett avslutningsbrev som en av hans elever skrev till honom. Som ett skriftligt omdöme … Continue reading

17 Comments

Filed under inspiration, Skolutveckling

”Moderna språk” i projektarbeten

Språk är ett tacksamt ämne att undervisa i. Det är inte så styrt från Skolverket. Förenklat sagt krävs det att eleverna lär sig förstå och uttrycka sig på målspråket. Vägen dit är upp till läraren! I Lgr 11 beskrivs entreprenöriellt … Continue reading

5 Comments

Filed under inspiration

Läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas – med befintliga resurser!

Gör det abstrakta konkret och det svåra begripligt – då kan ALLA elever lyckas med sin läsinlärning! ”Jag kommer inte att kunna lära mig läsa. Det kan inte min storebror heller”. Han skruvar på sig och tittar ner i bordet. … Continue reading

6 Comments

Filed under inspiration, Skolutveckling, Svenska/Sv som andraspråk