Category Archives: Kreativitet

Om förändringsarbete och ledarskap– Några tankar efter Almedalen

”If Children have interest education happens” Arthur C Clarke Vi står inför ett paradigmskifte i den svenska skolan när det gäller synen på kunskap och lärande. Vad som betraktas som viktig kunskap och hur inlärningen av denna kunskap egentligen sker … Continue reading

11 Comments

Filed under Almedalen, Digitalisering, IKT, Kompetensutveckling, Kreativitet, Skolutveckling, Sociala medier

LÄRARTYCKET – en bloggstafett om läraryrket av lärare i yrket

Det är med glädje, förhoppning och nyfikenhet som Skollyftet välkomnar ett spännande initiativ signerat läraren, ordkonstären och inspiratören Anne-Marie Körling. Här berättar hon med egna ord: Man kommer till en punkt. Man gör det. Det har jag gjort. Vad denna … Continue reading

1 Comment

Filed under inspiration, Kreativitet, lärare, Skollyftet

Ogoola – poesi i språkundervisningen

Skollyftet fick ett intressant mail med en intressant förfrågan. Svensk poesi i diktspel från Japan Undervisningen i svenska som modersmål är viktig. Lika viktig som undervisningen i svenska som andraspråk. Jag kommer från Tokyo och har lärt mig svenska som … Continue reading

4 Comments

Filed under Kreativitet, Praktisk-estetiska ämnen, Språkutveckling

Att läsa Tranströmer med tredjeklassare

När Tranströmer utnämndes till nobelpristagare i litteratur fanns det inget val. Det var självklart att vi skulle jobba med dikter i skolan, något jag lyckats undvika i alla mina lärarår. Jag vet inte varför, men poesi har skrämt mig. Jag … Continue reading

3 Comments

Filed under inspiration, Kreativitet, Svenska/Sv som andraspråk

2012 ett kunskapsår

Jag har ofta använt  ”2011 ett skolår” som jag hämtat från Anne-Marie Körlings Kavla upp yrkesstoltheten och kliv rakt in i 2011 – skolans år och det har verkligen varit ett skolår med skolan i debattens centrum och mycket nytt att … Continue reading

3 Comments

Filed under Entreprenörskap, Kreativitet, kunskap, Skollyftet, Skolutveckling