Category Archives: Kreativitet

2012 ett kunskapsår

Jag har ofta använt  ”2011 ett skolår” som jag hämtat från Anne-Marie Körlings Kavla upp yrkesstoltheten och kliv rakt in i 2011 – skolans år och det har verkligen varit ett skolår med skolan i debattens centrum och mycket nytt att … Continue reading

3 Comments

Filed under Entreprenörskap, Kreativitet, kunskap, Skollyftet, Skolutveckling

IT och musiken

Jag är musiklärare och matematiklärare på Vimarskolan i Vimmerby. Musiklektionerna är en gång i veckan i 60-minuters pass. Jag skulle inte klara mig utan IT i musiken. Jag tror att idag är det många lärare som använder olika IT-verktyg i … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT, Kreativitet, Musik, Praktisk-estetiska ämnen

After cage/after edcamp

Ni vet den där känslan, när man är helt uppfylld av något, men så fort man ska förklara så låter det bara platt? Man har varit på en underbar semester eller träffat en ny kärlek som är svår att beskriva … Continue reading

7 Comments

Filed under Kompetensutveckling, Kreativitet, lärare, motivation, Skolutveckling

Daglönare

Torbjörn Strömberg, som ni kanske känner igen som läraren som tillsammans med sina elever utförde ett medieexperiment genom att göra en runsten och försöka sälja den på Blocket, bjuder här Skollyftet-läsarna på en tänkvärd text: Fem minuter in i lektionen … Continue reading

1 Comment

Filed under Kreativitet, motivation, Skolutveckling

Vår framtid bygger på djupa kunskaper

Ibland berättar någon framtidsforskare om vad som ska komma härnäst och den siste som gjorde det för oss skrattade vi gott åt. ”Det papperslös kontoret igen”, han förklarade förstås också varför varje elev skulle ha varsin dator och det hade … Continue reading

3 Comments

Filed under Entreprenörskap, Kreativitet, Skollyftet, Skolutveckling