Category Archives: Praktisk-estetiska ämnen

Ogoola – poesi i språkundervisningen

Skollyftet fick ett intressant mail med en intressant förfrågan. Svensk poesi i diktspel från Japan Undervisningen i svenska som modersmål är viktig. Lika viktig som undervisningen i svenska som andraspråk. Jag kommer från Tokyo och har lärt mig svenska som … Continue reading

4 Comments

Filed under Kreativitet, Praktisk-estetiska ämnen, Språkutveckling

IT och musiken

Jag är musiklärare och matematiklärare på Vimarskolan i Vimmerby. Musiklektionerna är en gång i veckan i 60-minuters pass. Jag skulle inte klara mig utan IT i musiken. Jag tror att idag är det många lärare som använder olika IT-verktyg i … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT, Kreativitet, Musik, Praktisk-estetiska ämnen