Category Archives: SO

Undervisa med Google Earth

Alla undervisningsämnen berör världen.[1] Oberoende om det handlar om skönlitterära karaktärer, religiösa myter, historiska skeenden, statististik, geometri, globalisering, idéers spridning, medellivslängd, filosofers biografi eller varifrån varor kommer till den lokala ICA-butiken. Vidare tror jag att undervisning i regel vinner på … Continue reading

4 Comments

Filed under IKT, Skolutveckling, SO

Demokratins röda tråd

Den sista veckan före sommarlovet har bjudit på ett intensivt arbete med Lgr11. I ämnesgrupper har vi på skolledningens uppdrag arbetat med att ta fram vad som kallas ”den röda tråden”, en ämnesprogression från de lägsta skolåren till årskurs 9. Jag … Continue reading

14 Comments

Filed under Lgr 11, LPP och bedömning, Skolutveckling, SO

Trendordet entreprenörskap

Erica Rosenkvist brinner för det  entrepenöriella lärandet och arbetar med bloggen som både metod och redskap. Begravningsentreprenör, jo men visst är det ungefär så som min första bekantskap med ordet entreprenör skedde i lågstadieålder då morfar gått bort och mamma … Continue reading

5 Comments

Filed under Entreprenörskap, Skollyftet, SO, Svenska/Sv som andraspråk