Svenska/svenska som andraspråk

Kungsgårdens skola i Sandviken berättar om hur de arbetar med att skriva sig till läsning. På dator.

För att inspireras av genrepedagogik och få goda tips och idéer kan du besöka Björn Kindenberg, Anna Kaya eller Pedagogstockholm. Men det finns även en diskussionsgrupp för genrepedagogik på Dela!

Läs om Carina Hasselgrens ”Projekt undervisa mig”, ett projekt där eleverna får tänka till kring lärande genom att undervisa läraren och varandra.

Kommentera