Tag Archives: 1-1

Hur blir den digitaliserade skolan verklighet? – Några tankar om 1:1-satsningar och IKT i skolan

Att många av våra elever sitter uppkopplade under de flesta av dygnets timmar kan få bestrida. I samband med de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för år 6, där eleverna i den muntliga delen skulle hålla en … Continue reading

Leave a Comment

Filed under IKT, Skollyftet, Skolutveckling

Digitala arbetssätt och verktyg på sisdjupdalbrage i Sollentuna

Sollentuna International School (SIS), Djupdalsskolan och Brageskolan är en enhet, med en rektor, men tre olika skolor. Sollentuna International School är en tvåspråkig F-9 skola där den största delen av undervisningen i år 6-9 sker på engelska. Djupdalsskolan är en 4-9 skola … Continue reading

2 Comments

Filed under IKT, Skoldebatt, Skollyftet