Tag Archives: digital kompetens

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning

I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser. Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt.  De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva … Continue reading

13 Comments

Filed under Digitalisering, Förutsättningar, inspiration, Skoldebatt, Skolutveckling

Förslag till IT-strategi för grundskolan med inriktning mot ett lärande arbetssätt

Skollyftet publicerar här Stefan Svedbergs artikel som vi introducerade i inlägget Ett lärande arbetssätt med IKT. Inledande presentation Undertecknad har sedan 1966, om man bortser från några års redaktionellt arbete, under hela sitt yrkesverksamma liv tjänstgjort som lärare. I mitten … Continue reading

3 Comments

Filed under Forskning, IKT, Kompetensutveckling, Skolutveckling