Tag Archives: dikter

Ogoola – poesi i språkundervisningen

Skollyftet fick ett intressant mail med en intressant förfrågan. Svensk poesi i diktspel från Japan Undervisningen i svenska som modersmål är viktig. Lika viktig som undervisningen i svenska som andraspråk. Jag kommer från Tokyo och har lärt mig svenska som … Continue reading

4 Comments

Filed under Kreativitet, Praktisk-estetiska ämnen, Språkutveckling

Att läsa Tranströmer med tredjeklassare

När Tranströmer utnämndes till nobelpristagare i litteratur fanns det inget val. Det var självklart att vi skulle jobba med dikter i skolan, något jag lyckats undvika i alla mina lärarår. Jag vet inte varför, men poesi har skrämt mig. Jag … Continue reading

3 Comments

Filed under inspiration, Kreativitet, Svenska/Sv som andraspråk