Tag Archives: elev

Lgr 11 – HÄR ÄR SKOLANS SAMLADE MÅL

Kära elev! Ditt lärande är vårt och skolans uppdrag.  Allt vi gör i skolan riktar sig mot våra mål – att du får ingå, lära, kommunicera och undersöka. Du ska självklart vara just den du är och i skolan ska … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Skollyftet, Skolutveckling