Tag Archives: ett lärande arbetssätt med IKT

Förslag till IT-strategi för grundskolan med inriktning mot ett lärande arbetssätt

Skollyftet publicerar här Stefan Svedbergs artikel som vi introducerade i inlägget Ett lärande arbetssätt med IKT. Inledande presentation Undertecknad har sedan 1966, om man bortser från några års redaktionellt arbete, under hela sitt yrkesverksamma liv tjänstgjort som lärare. I mitten … Continue reading

3 Comments

Filed under Forskning, IKT, Kompetensutveckling, Skolutveckling