Tag Archives: ett lärande arbetssätt

Ett lärande arbetssätt med IKT

Det kom ett mail till Skollyftet, ett mail från Stefan Svedberg fil. lic. i pedagogik, där han skriver: ”Samtliga lärarutbildningar bör undersöka hur IT på lämpligaste sätt kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den IT-kompetens som … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Forskning, IKT, Skolutveckling